Lees hier wie onze kerkenraad vormen en voor welke terreinen zij verantwoordelijkheid dragen.

Agnes van der Beek

Ouderling
Antoniusziekenhuis

Voorzitter kerkenraad

Lid moderamen


Agnes van der Beek
Jetty Haalboom
Ouderling
Taakgroep Vorming en Toerusting

Jetty Haalboom
Mart Hack
Ouderling
Voorzitter taakgroep Eredienst

Mart Hack
Hanneke Ham
Jeugdouderling
 
Hanneke Ham

Rieneke van Hardeveld

 

ouderling,

taakgroep pastoraat

 
Inge Hoek
Predikant
Sectie 2
lid moderamen

Inge Hoek

Leo Klatter

Scriba KerkenraadLeo Klatter foto KenM 4
Elisabeth Los
Diaken
Diaconie
Elisabeth Los
Martin van Manen
Diaken
Individuele Hulpverlening
Martin van Manen
Gerrit Nauta
Diaken
Diaconie
afgevaardigde naar classis
Gerrit Nauta
Trudie Oosterheert
Diaken
Voorzitter Diaconie
Trudie Oosterheert
Arjen Plantinga
Diaken

Penitentiaire Inrichting Nieuwegein
Arjen Plantinga
Hester de Rivecourt
Predikant
Sectie 1
Hester de Rivecourt
Hans Schenk
Ouderling-Kerkrentmeester
Penningmeester/Secretaris College van Kerkrentmeesters
Hans Schenk
Jenny Schenk
Diaken
Taakgroep Eredienst
Oogstdienst, Kerstpakketten
Jenny Schenk
Johan Strijker
Diaken
penningmeester Diaconie
Johan Strijker
Henk Verboom
Ouderling-Kerkrentmeester
College van Kerkrentmeesters, voorzitter
voorzitter FCG
Henk Verboom
Nick Verweij
Diaken
Diaconie
Nick Verweij
Rene Zubcevic
Diaken
Voorzitter Taakgroep Kerk in Actie buitenland
Rene Zubcevic