De gemeente Nieuwegein heeft een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer, die automatisch ook van toepassing is op vrijwilligers en mantelzorgers binnen onze kerkelijke gemeente. Voor de vrijwilligers geldt een BasisPolis en een PlusPolis. Voor de mantelzorgers geldt een deel van de BasisPolis, namelijk alleen voor ongevallen en persoonlijke eigendommen.

Voor wie?
Iedere vrijwilliger die actief is voor de gemeente Nieuwegein of voor een organisatie uit de gemeente - zoals onze kerkelijke gemeente - is verzekerd (zelfs, bijvoorbeeld, de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind).

Verzekeringspakket
Het verzekeringspakket bestaat uit een BasisPolis en een PlusPolis met de volgende dekkingen.

BasisPolis
- Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers
- Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

PlusPolis
- Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
- Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers
- Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.

Schade ... en dan?
Als er schade is, vult de vrijwilliger, mantelzorger of rechtspersoon een schadeformulier in. Zo'n formulier kan worden opgevraagd bij de gemeente Nieuwegein, afdeling Financiën, telefoon 030-607 1323.
U vult het formulier in en stuurt dit terug naar de gemeente Nieuwegein. Van daaruit wordt het formulier doorgestuurd naar Centraal Beheer. De schade wordt daarna rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
De verzekeringspakketten voor vrijwilligers bieden een zeer ruime dekking. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig en als kerkelijke gemeente hoeven wij het totaal aantal van onze vrijwilligers niet meer te melden bij de gemeente Nieuwegein om voor verzekering in aanmerking te komen. 

Meer informatie?
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein. Daar kunt u ook een informatiefolder opvragen. Het Steunpunt is bereikbaar van maandag tot en met woensdag (de gehele dag) en op donderdagochtend. Het telefoonnummer is 030-603 1540.