De protestantse gemeente te Nieuwegein-Noord maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en in Nederland en de Evangelisch-lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

De Protestantse Kerk kent plaatselijk gereformeerde kerken, hervormde gemeenten, evangelisch-lutherse gemeenten en protestantse gemeenten. De protestantse gemeenten ontstaan doordat plaatselijk gemeenten samen zijn gegaan.

In Nieuwegein zijn er naast de PGNN nog twee gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit betreft de protestantse gemeente De Rank en de hervormde gemeente Vreeswijk.

Oecumene

Onze gemeente werkt op verschillende terreinen samen met de R.K. Taborparochie. Naast de samenwerking op diaconaal terrein (samen met de Rankgemeente) is er de samenwerking op pastoraal terrein in de Oecumenische werkgroep.

In het pastoresconvent overleggen de pastores van de verschillende kerken over hun werk en zoeken zij naar samenwerking. Ook de pastores van instellingen in Nieuwegein zijn hierbij betrokken.