Ieder die wil meedoen is van harte welkom. U kunt een eerste indruk opdoen in onze kerkdiensten. Ieder kan daaraan deelnemen. U kunt bij binnenkomst contact opnemen met degenen die de bezoekers namens de gemeente welkom heten, maar u kunt ook zelf een plaats innemen.

U bent ook welkom bij de andere activiteiten van de gemeente. U hoeft daarvoor geen lid te zijn. Als niet bij bepaalde activiteiten vermeld staat dat u zich vooraf moet aanmelden, kunt u zo binnenlopen. Maar u kunt uiteraard ook eerst contact opnemen met de contactpersoon die bij activiteiten wordt genoemd of met één van de predikanten.

Ruimte

De gemeente wil ruimte bieden aan ieder die betrokken wil zijn op God. We willen daarbij in alle openheid luisteren naar elkaars vragen en naar elkaars antwoorden en samen zoeken naar wat God ieder van ons in deze tijd te zeggen heeft. We weten ons daarbij gedragen door het geloof dat de Heer ons samenbrengt. Alle verschillen tussen gelovigen die er zijn, ook binnen de gemeente, zijn daaraan ondergeschikt. Er is daarom ruimte voor verschillende visies en vormen van geloofsbeleving. Ook in de activiteiten (leerhuis, vieringen, diaconaat) proberen we aan die verschillen recht te doen, zodat ieder een plaats kan vinden.

Vieringen

De vieringen rond het Woord van God hebben een centrale plaats in de gemeente. In de eredienst sluiten we ons aan bij de oecumenische traditie. In de regel wordt het rooster De eerste Dag gevolgd. Vanaf september 2013 zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Het Heilig Avondmaal in de diensten van Schrift en Tafel staat open voor ieder die zich door de Heer geroepen weet.

Tussen kerken

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Vanaf 28 oktober 2004 zijn in onze gemeente de voormalige Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Nieuwegein-Noord officieel verenigd. Wij onderhouden goede contacten met de andere gemeenten en kerken in Nieuwegein en zoeken waar mogelijk naar samenwerking.

Wijdekerk

Onze gemeente staat open voor iedereen, ongeacht welke achtergrond. Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo-, bi-, tranxsexueel) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Met de vermelding op hun website worden wij herkend als gemeente waar LHBT'ers als volwaardig worden geaccepteerd.

 

Wijdekerk Logo WijStaanVermeld