God heeft mensen lief. Vanuit dat geloof leeft onze gemeente. Ieder die betrokken wil zijn op God is daarom van harte welkom. Er is ruimte voor verschillende visies en vormen van geloofsbeleving.
Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De leiding van de gemeente is in handen van de kerkenraad, die bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. Voor deeltaken zijn taakgroepen ingesteld.