We leven vanuit het geloof dat we Gods kinderen zijn en dat Hij de mensen liefheeft.

We voeden ons geloof door de Bijbel en laten ons inspireren door Gods Geest en het leven van Jezus Christus. Zijn leven hield niet op bij de dood. Dat geeft ons vertrouwen. De wekelijkse eredienst is een belangrijk moment om ons geloof te voeden. Maar ook op andere momenten en manieren zoeken we naar wat God met ons wil.

Iedereen is bij ons van harte welkom. Er is ruimte voor verschillende visies en vormen van geloofsbeleving. De gemeente is meelevend met elkaar en we zien in woord en daad naar elkaar om. De wekelijkse eredienst is een belangrijk ontmoetingsmoment. Maar we ontmoeten elkaar ook op andere momenten in de week. We vinden het belangrijk dat rekening gehouden kan worden met een ander. Dat praktiseren we in onze gemeente en we hopen daarmee ook anderen buiten de gemeente te inspireren.

Er is een grote betrokkenheid met de wereld om ons heen. Zowel plaatselijk in Nieuwegein, in Nederland als met mensen ver weg. Het geloof is de basis voor ons denken en doen, maar geeft ons geen status ten opzichte van niet-kerkelijken. God sluit niemand uit en zijn liefde is er voor iedereen.