Pastoraat in onze kerkgemeente is in eerste plaats het omzien naar elkaar in het dagelijkse leven. Op basis van ons geloof zijn we met elkaar verbonden en geven we zorg aan wie dat nodig heeft. De pastorale zorg wordt door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan de predikanten en ouderlingen. Daarnaast zijn er de pastorale bezoekers die contacten met gemeenteleden onderhouden.
Het pastorale werk gebeurt in onze gemeente op de volgende manieren:

  • Alle gemeenteleden die aangeven dat er behoefte is aan pastoraal bezoek worden bezocht
  • Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden minimaal twee maal per jaar bezocht door een bezoeker. Eens per jaar ontvangen zij een bloemetje of andere attentie namens de kerk.
  • Alle gemeenteleden tussen de 75 en 80 jaar ontvangen met hun verjaardag een kaart namens onze kerk
  • Ook aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed met een boeket bloemen
  • In 't Geinlicht is er een ouderensoos op elke 2e woensdagmiddag van de maand
  • Pastoraat voor mensen met een beperking. De bij ons bekende bewoners van de huizen van de stichting Reinaerde worden regelmatig door pastoraal bezoekers bezocht
  • Gezamenlijke maaltijd. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand is er gelegenheid om gezamenlijk te eten in 't Geinlicht aan de Nedereindseweg 1-3.
  • Daarnaast zijn er verschillende gesprekskringen, bijeenkomsten van Vorming & Toerusting en het jeugdwerk, de culturele zondagmiddagexcursies en natuurlijk het koffie drinken na elke kerkdienst. Allemaal belangrijke ontmoetingsmomenten waarbij we naar elkaar omzien