Als u behoefte heeft aan pastorale zorg of bezoek, of u weet iemand die pastorale ondersteuning nodig heeft, laat het ons dan weten. Bijzondere omstandigheden zoals een geboorte, ziekenhuisopname of een overlijden zijn bij de kerk niet zonder meer bekend. Als u berichten over vreugde en zorg doorgeeft aan de Meeleeflijn dan kan de gemeente met u meeleven. Wij zijn er voor onze naasten!  

Bel de Meeleeflijn 06 200 210 33 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mensen die nieuw zijn ontvangen van ons een welkomstbrief waarin staat wie wij zijn, waar zij ons kunnen vinden en wie hun predikant is. Bovendien ontvangen zij de 'Wegwijzer'; de informatiegids van onze kerk. Ons kerkblad 'Onderweg' wordt 8 keer per jaar bezorgd.
Uiteraard wordt men van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kerkelijke activiteiten en onze kerkdienst op de zondag bij te wonen in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg 1-3.Ook wijzen we op onze internetsite https://www.pgnn.nl waarin alle informatie over onze kerk te vinden is. Zo kunnen, via deze internetsite, de kerkdiensten live of achteraf gevolgd worden op tablet, telefoon of laptop.

Voor het meeleven met elkaar zijn predikant, ouderlingen en vele pastorale contactpersonen dagelijks actief. Maar meeleven is ook een verantwoordelijkheid van de gehele kerkgemeente. Om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren gebruiken we het Meeleefbord en de Meeleeflijn.

Het 'Meeleefbord' *) is een bord in de kerk waar we lief- en leedberichten op vermelden. Ook is er plaats voor de trouw- , jubilea, - geboorte, - en overlijdenskaarten welke wij ontvangen. Voor en na de kerkdienst staat er bij het meeleefbord een meeleef coördinator die toelichting kan geven bij de berichten op het bord. Het meeleefbord is een ontmoetingsplek waar de meeleef coördinator mensen actief probeert te betrekken bij het meeleven. Iedere zondag worden er bloemen bezorgd, als groet en bemoediging, bij een van de op het bord genoemde mensen.

De 'Meeleeflijn' is een pastoraal meldpunt waar alle gemeenteleden naar toe kunnen bellen met de vraag om meeleven met een ander of zichzelf. U kunt daar alle berichten doorgeven over ziekte, ziekenhuisopname, zorgen, geboorte, overlijden en vragen om bezoek of een voorbede. Ook kunt u hier voorbede aanvragen voor de eerstvolgende kerkdienst. De meeleefcoördinator zal in overleg passende actie ondernemen.

Bereikbaarheid Meeleeflijn: tel. 06 200 210 33 (dagelijks van 09.00 – 21.00u) en per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

*) niet in corona tijd

Pastoraat in onze kerkgemeente is in eerste plaats het omzien naar elkaar in het dagelijkse leven. Op basis van ons geloof zijn we met elkaar verbonden en geven we zorg aan wie dat nodig heeft. De pastorale zorg wordt door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan predikant en ouderlingen. Daarnaast zijn er de pastorale contactpersonen die contacten met gemeenteleden onderhouden.

Het pastorale werk wordt in onze gemeente op de volgende manieren inhoud gegeven:

  • Alle gemeenteleden die aangeven dat er behoefte is aan pastoraal bezoek worden bezocht
  • Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden desgewenst twee maal per jaar bezocht. Een van die keren ontvangen zij een bloemetje of andere attentie van de kerk.
  • Alle gemeenteleden tussen de 75 en 80 jaar ontvangen met hun verjaardag een kaart namens onze kerk
  • Ook aan huwelijksjubilea (25, 40, 50, 60, 65, en 70 jaar) wordt aandacht besteed met een boeket bloemen
  • In ’t Geinlicht is er een ouderensoos op elke 2e woensdagmiddag van de maand *)
  • Gezamenlijke oecumenische maaltijd. Drie keer in de maand (2e, 3e en 4e dinsdag) is er een maaltijd in ’t Geinlicht om 17.00u, aan de Nedereindseweg 1-3 *)
  • Daarnaast zijn er verschillende gesprekskringen en bijeenkomsten van ‘Ontmoeten en Bezinnen’, het jeugdwerk, de culturele zondagmiddagexcursies en natuurlijk het koffie drinken na elke kerkdienst *). Allemaal belangrijke ontmoetingsmomenten waarbij we naar elkaar omzien.
  • Alle gemeenteleden ontvangen desgewenst via de vaste contactpersoon een ‘Bijbelse dagkalender’; een handzaam boekje voor elke dag met mooie toelichtingen op Bijbelverhalen.

*) niet in corona tijd

‘Kom tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven’. Deze tekst uit Mattheüs staat aan de basis van alle pastorale activiteiten en die van de Open Kerk in het bijzonder. Een kerk is per definitie een toevluchtsoord voor mensen en moet daarom midden in de samenleving staan. Onze karakteristieke Dorpskerk is in deze verwarrende en onzekere tijd een oase van rust en bezinning. Dus mis jij de Kerk, de dominee, het samen zijn en de goede gesprekken ook zo? Kom dan naar de Open Kerk op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 12.00-14.00u. Je kan natuurlijk ook gewoon afspreken bij de Kerk om elkaar te ontmoeten. Je wordt daar met enthousiasme ontvangen en je bent meer dan welkom! De Open Kerk gaat door wat er ook gebeurt!

 

PastoraatSamenOm het 'omzien naar elkaar' ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen, is het belangrijk dat er voldoende gemeenteleden zijn die de contacten onderhouden met hen die dat nodig hebben. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of tel. 06 200 210 33.

.

SchemaPastoraat2022