Als u behoefte heeft aan pastorale zorg of bezoek, of u weet iemand die pastorale ondersteuning nodig heeft, laat het ons dan weten. Bijzondere omstandigheden zoals een geboorte, ziekenhuisopname of een overlijden zijn bij de kerk niet zonder meer bekend. Dus laat wat van u horen. Wij zijn er voor onze naasten. Bel de meeleeflijn 06 200 210 33 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Voor het meeleven met elkaar zijn predikanten, ouderlingen en vele pastorale bezoekers dagelijks actief. Maar meeleven is een verantwoordelijkheid van de gehele kerkgemeente. Om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren gebruiken we het Meeleefbord en de Meeleeflijn.

Het Meeleefbord is een bord in de kerk waar we lief- en leedberichten op vermelden. Ook is er plaats voor de trouw- , jubilea, - geboorte, - en overlijdenskaarten die wij ontvangen. Voor en na de kerkdienst staat er bij het meeleefbord een pastorale coördinator die toelichting kan geven bij de berichten op het bord. Het meeleefbord is een ontmoetingsplek geworden waar de pastorale coördinator mensen actief probeert te betrekken bij het meeleven met de op het bord genoemde mensen.

De Meeleeflijn is een telefonisch pastoraal meldpunt waar alle gemeenteleden naar toe kunnen bellen met de vraag om meeleven met een ander of zichzelf. U kunt daar alle berichten doorgeven over ziekte, opname, zorgen en geboorte, en vragen om bezoek. U kunt er ook terecht als er iemand is overleden. De pastorale coördinator zal in overleg passende actie ondernemen.

Het mobiele nummer 06 200 210 33 is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 21.00u. Daarnaast kunt u meldingen ook doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Pastoraat in onze kerkgemeente is in eerste plaats het omzien naar elkaar in het dagelijkse leven. Op basis van ons geloof zijn we met elkaar verbonden en geven we zorg aan wie dat nodig heeft. De pastorale zorg wordt door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan de predikanten en ouderlingen. Daarnaast zijn er de pastorale bezoekers die contacten met gemeenteleden onderhouden.
Het pastorale werk gebeurt in onze gemeente op de volgende manieren:

  • Alle gemeenteleden die aangeven dat er behoefte is aan pastoraal bezoek worden bezocht
  • Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden minimaal twee maal per jaar bezocht door een bezoeker. Eens per jaar ontvangen zij een bloemetje of andere attentie namens de kerk.
  • Alle gemeenteleden tussen de 75 en 80 jaar ontvangen met hun verjaardag een kaart namens onze kerk
  • Ook aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed met een boeket bloemen
  • In 't Geinlicht is er een ouderensoos op elke 2e woensdagmiddag van de maand
  • Pastoraat voor mensen met een beperking. De bij ons bekende bewoners van de huizen van de stichting Reinaerde worden regelmatig door pastoraal bezoekers bezocht
  • Gezamenlijke maaltijd. Iedere 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand is er gelegenheid om gezamenlijk te eten in 't Geinlicht aan de Nedereindseweg 1-3.
  • Daarnaast zijn er verschillende gesprekskringen, bijeenkomsten van Vorming & Toerusting en het jeugdwerk, de culturele zondagmiddagexcursies en natuurlijk het koffie drinken na elke kerkdienst. Allemaal belangrijke ontmoetingsmomenten waarbij we naar elkaar omzien

Mensen die nieuw zijn ontvangen van ons een hartelijke  welkomstbrief waarin staat wie wij zijn, waar zij ons kunnen vinden en wie hun predikant is. Bovendien ontvangen zij de 'Wegwijzer'; de informatiegids van onze kerk. Ons kerkblad 'Onderweg' wordt 8 keer per jaar bezorgd.
Uiteraard wordt men van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kerkelijke activiteiten en onze kerkdienst op de zondag bij te wonen in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg 1-3.

Om het 'omzien naar elkaar' ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen, is het belangrijk dat er voldoende gemeenteleden zijn die af en toe een pastoraal bezoek willen afleggen. Meldt u aan via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Fred Koops, tel. 60 428 03.