Vesperkring Nieuwe 'Gein'

In de R.K. Nicolaaskerk worden oecumenische vieringen gehouden, voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen is van harte welkom. De vieringen vinden elke laatste woensdag van de maand plaats van 19:15 - 20:00 uur. Na afloop wordt er koffie gedronken. Eén keer per jaar is er een viering in de zondagse eredienst. De kerstviering is met medewerking van het Leger des Heils.

Voorgangers: ds. Anne -Mieke van der Plaat en pastor Marion Korenromp.

Taizévieringen

Eenmaal per twee maanden op zaterdagavond wordt een "Taizéviering" gehouden. Aanvang 19:30 uur.

Vieringen in de stille week voor Pasen

In de week voor Pasen zijn er vaak vespervieringen op maandag, dinsdag en woensdagavond. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er altijd diensten.