Vesperkring Nieuwe 'Gein'

Na een stop van twee jaren, in verband met Corona, gaan we weer voorzichtig starten met de vespervieringen voor mensen met een verstandelijke beperking. In de R.K. Nicolaaskerk worden de oecumenische vieringen gehouden vanaf 19:15 - 20:00. Iedereen is van harte welkom. Na afloop wordt er koffie gedronken.
De eerste viering vindt plaats op woensdag 20 april 2022 en de volgende viering zal zijn op 18 mei 2022.

Eén keer per jaar is er een viering in de zondagse eredienst. De kerstviering is met medewerking van het Leger des Heils.

 

Taizévieringen

Eenmaal per twee maanden op zaterdagavond wordt een "Taizéviering" gehouden.
De viering begint om 19.30u en de kerk is vanaf 19.15u open.

Na de Taizéviering wordt koffie/thee geschonken in het Geinlicht.

 

De data voor de komende Taizévieringen in de Dorpskerk zijn als volgt:
14 mei 2022
17 september 2022
12 november 2022
21 januari 2023
18 maart 2023
13 mei 2023
U/jij wordt uitgenodigd om erbij te zijn: een uur van Taizé-liederen, gebed, korte schriftlezingen en stilte.

 

Vieringen in de stille week voor Pasen

In de week voor Pasen zijn er vaak vespervieringen op maandag, dinsdag en woensdagavond. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er altijd diensten.