De vieringen rond het Woord van God hebben een centrale plaats in de gemeente. In de zondagse eredienst sluiten we aan bij de oecumenische traditie en zingen we uit het nieuwe Liedboek. Het Heilig Avondmaal in de diensten van Schrift en Tafel staat open voor jong en oud, voor ieder die zich door de Heer geroepen weet. Naast wijn wordt ook druivensap rondgedeeld. De gebruikelijke aanvangstijd is 10.00 uur.
Naast de diensten op zondagen en op christelijke feestdagen, zijn er diensten op andere momenten zoals vespers,  Taizédiensten etc. Soms hebben de zondagse diensten een bijzonder karakter, bijvoorbeeld door de inbreng van jongeren.