De vieringen rond het Woord van God hebben een centrale plaats in de gemeente. In de zondagse eredienst sluiten we aan bij de oecumenische traditie en zingen we uit het nieuwe Liedboek. Het Heilig Avondmaal in de diensten van Schrift en Tafel staat open voor jong en oud, voor ieder die zich door de Heer geroepen weet. Naast wijn wordt ook druivensap rondgedeeld. De gebruikelijke aanvangstijd is 10.00 uur.
Naast de diensten op zondagen en op christelijke feestdagen, zijn er diensten op andere momenten zoals vespers,  Taizédiensten etc. Soms hebben de zondagse diensten een bijzonder karakter, bijvoorbeeld door de inbreng van jongeren.

De kerkdiensten worden aangekondigd in het kerkblad Onderweg en op deze website.

Voor de kleinste kinderen is oppas aanwezig.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd zijn er tijdens een deel van veel diensten kinderdiensten. Na een gezamenlijke start in de kerk, gaan de kinderen tijdens de dienst naar hun eigen ruimte om naar het bijbelverhaal te luisteren. Vóór de voorbeden komen de kinderen weer terug.

Eenmaal per maand is er voor tieners (12-15 jaar) een eigen Tienerdienst.

De muziek in de diensten wordt onder andere verzorgd door de organisten en door het koor Singing Source. In de Dichterbij-diensten treedt de Dichterbij-band op. Na de diensten is er gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken.

Om het voor iedereen goed mogelijk te maken om naar de kerk te komen, is er een heel aantal voorzieningen in en rond de diensten. Zo is er in de kerk een geluidsinstallatie en een ringleiding aanwezig.

Voor wie niet zelfstandig naar de kerk kan komen, kan autovervoer geregeld worden. U wordt dan thuis opgehaald en na de kerkdienst weer thuisgebracht.

 

Als u niet naar de kerk kunt komen kunt u de dienst beluisteren via het Internet. Ga naar de kerkomroep pagina van de Dorpskerk door op deze link te klikken.Als er een kerkdienst is zal er de melding staan: “klik hier om mee te luisteren of te kijken”

Heeft u moeite om een computer te bedienen dan kunt u een luisterset aanvragen. Deze is aan te vragen via de predikant, de ouderling, de bezoeker of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vesperkring Nieuwe 'Gein'

Na een stop van twee jaren, in verband met Corona, gaan we weer voorzichtig starten met de vespervieringen voor mensen met een verstandelijke beperking. In de R.K. Nicolaaskerk worden de oecumenische vieringen gehouden vanaf 19:15 - 20:00. Iedereen is van harte welkom. Na afloop wordt er koffie gedronken.
De eerste viering vindt plaats op woensdag 20 april 2022 en de volgende viering zal zijn op 18 mei 2022.

Eén keer per jaar is er een viering in de zondagse eredienst. De kerstviering is met medewerking van het Leger des Heils.

 

Taizévieringen

Eenmaal per twee maanden op zaterdagavond wordt een "Taizéviering" gehouden.
De viering begint om 19.30u en de kerk is vanaf 19.15u open.

Na de Taizéviering wordt koffie/thee geschonken in het Geinlicht.

 

De data voor de komende Taizévieringen in de Dorpskerk zijn als volgt:
21 januari 2023
18 maart 2023
13 mei 2023
U/jij wordt uitgenodigd om erbij te zijn: een uur van Taizé-liederen, gebed, korte schriftlezingen en stilte.

 

Vieringen in de stille week voor Pasen

In de week voor Pasen zijn er vaak vespervieringen op maandag, dinsdag en woensdagavond. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er altijd diensten.

De taakgroep Eredienst houdt zich bezig met alles wat er speelt in en rond de kerkdiensten. Welke kerkdiensten en bijzondere vieringen er worden georganiseerd in onze gemeente, hoe deze diensten worden vorm gegeven en hoe we dat met ons allen organiseren.

De taakgroep bestaat uit twee leden van de kerkenraad, predikant en een aantal gemeenteleden:

In overleg met de gemeente en de kerkenraad bepaalt de taakgroep welke diensten er worden gehouden in onze gemeente. Zij zorgt er voor dat er ruim op tijd een preekrooster is. Hierop staan de diensten gepland, zowel de reguliere kerkdiensten als de bijzondere vieringen. Daarmee kan de planning van predikant en ieder ander die een bijdrage aan de diensten verleent gemaakt worden.

De taakgroep heeft daarvoor contact met al deze groepen:
•    met de kerkmusici, in praktijk de organisten, over hoe de muziek een plaats krijgt in de diensten, welke liedboeken we gebruiken
•    met de kosters, over de praktische zaken rond de diensten
•    de koren over hun bijdrage aan de diensten
•    de welkomstdienst
•    de lectoren
•    de interieurcommissie
•    de taakgroep publiciteit

De onderwerpen waar de taakgroep recent extra aandacht heeft besteed zijn:
•    ontwerp nieuwe liturgie kaarten
•    verdieping liturgie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.