PGNN Groene Kerk13 september was de Groene startzondag, toen zijn we een groene kerk geworden. Wethouder H. Adriani heeft namens het college van B en W de "groene kerkentegel" bevestigd op een wand in 't Geinlicht. Deze tegel is verstrekt door de Groenekerken-actie van PKN en TEAR aan geloofsgemeenschappen (protestants, katholiek, islam enz.) die er om vragen. Deze gemeenten willen met kleine stapjes tegelijk samen doorgaan op het pad van duurzame ontwikkeling omdat er dankbaarheid is voor de schepping.

PGNN is de eerste Groene-kerk in Nieuwegein, maar de 70ste in Nederland. Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling, waarbij het maken van winst niet ten koste mag gaan van mens en milieu. Niet voor onze generatie, maar ook niet voor volgende generaties.

Bij de schepping hebben we het volgende gekregen, zie het klavertje vier!  In de "blaadjes" zien we aarde, mensen, goed en geld en vrijheid en genieten. In termen van duurzame ontwikkeling:  ecologische,  sociale,  economische en geestelijke duurzame ontwikkeling. 

Het Klaverblad

In een gesprek met Henk van der Honing vertelt hij hoe we een groene kerk worden. In 2012 is samen met ZWO het initiatief genomen voor een duurzaamheidswandeling rond City Plaza. Deze wandeling werd voor het eerst gelopen met enthousiaste gemeenteleden en met medewerking van de burgerlijke gemeente. De zondag daarna is er informatie verstrekt over mogelijkheden van duurzamere inkoop en voeding. Tegelijkertijd was er gelegenheid voor discussie. 
In 2013 hebben een aantal gemeenteleden de jaarlijkse groenekerkendag in Houten bezocht. Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters geïnformeerd over de groenekerken-actie met mogelijkheden voor duurzamer en vaak goedkoper kerkbeheer. Op verzoek van het College van Diakenen heeft Henk tijdens een vergadering het thema duurzame ontwikkeling ingeleid. Hier bleek dat het thema al aandacht kreeg daarom is er besloten om het te introduceren in het Diaconaal Overleg Nieuwegein.

In 2014 heeft Henk, in opdracht van de kerkenraad, geïnventariseerd bij de taakgroepen wat er aan "duurzame ontwikkeling" werd gedaan.  Veel taakgroepen zouden meer met het thema bezig willen zijn en willen samenwerken met de andere taakgroepen, maar ook met andere kerken. Hierna ging de aanvraag om groene kerk te worden de deur uit en er werd een programma gemaakt voor verdere acties . Bij Kerk in Actie (=PKN) was men enthousiast over deze aanpak van de PGNN en rekent men op  succes. De groenekerkentegel werd bijna per omgaande verstrekt.

        

PGNN Groene Kerk

Aan Henk werd gevraagd wat we als gemeente kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling .

Het blaadje  Aarde (ecologisch):  groene stroom wordt al gebruikt, maar investeren in duurzame energie biedt mogelijkheden, zeker nu er verbouwd moet worden. 

Het blaadje Mensen (sociaal): door de diaconie wordt al veel gedaan. Denk aan: individuele hulp, de kerstpakketten, kledingactie voor gevangenen en het pastoraal café. Dit zou uitgebreid kunnen worden met aandacht voor vluchtelingen en projecten van Kerk in Actie.

Het blaadje  Goed en Geld (economisch): het Repair café en Oiko credit zijn hiervan voorbeelden. Mogelijk kan er in de toekomst worden overgegaan naar een eerlijke bank.

Het blaadje vrijheid en genieten (geestelijke duurzame ontwikkeling): jaarlijks wordt er door een groep gemeenteleden gekampeerd. Aandacht voor de mensen om ons heen, maar ook voor onszelf, blijft belangrijk en mag niet vergeten worden.

Henk sluit af met de uitspraak; tijden en omstandigheden veranderen, maar we zijn Onderweg om groene kerk te worden en te blijven.