Ook als u niet benaderd bent in Aktie Kerkbalans kunt u uw bijdrage geven voor het werk van de gemeente.
U kunt uw gift overmaken op NL11FVLB 0635 8036 82 t.n.v. Prot.Gem.Nieuwegein-Nrd met als omschrijving gift.
Extra giften van gemeenteleden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Voor het werk van de diaconie van de gemeente wordt gecollecteerd in de kerkdiensten. U kunt ook een gift overmaken op NL89FVLB 0699 5419 48t.n.v Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuwegein-Noord.