Eén maal per jaar, in januari, wordt aan de gemeenteleden gevraagd om hun gift (‘vrijwillige bijdrage’) voor het werk van de gemeente voor het komende jaar toe te zeggen (Aktie Kerkbalans).  Wij krijgen daardoor een beeld van wat we in het komende jaar aan giften verwachten mogen.  Op het toezeggingsformulier kan men aangeven in welke termijnen het toegezegde bedrag wordt betaald, en hoe het bedrag wordt betaald.

De keuze is:

  • machtiging aan de gemeente om het geld van uw bank te incasseren
  • betalen via iDeal
  • zelf overmaken, onder vermelding van lidnummer en het jaar op 

Vermelding van lidnummer (wordt vermeld in de toezeggingsbrief) en jaar is van belang, omdat zo de betaling gekoppeld kan worden aan de toezegging.