Onze gemeente (en de diaconie van onze gemeente) zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan de gemeente en de diaconie aftrekbaar zijn voor de belasting. Daarbij geldt een drempel van 1% van uw inkomen. Als het totaal van uw giften boven die drempel uitkomt is het meerdere aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Nog voordeliger is het als u een jaarlijkse gift voor tenminste vijf jaar vastlegt. In dat geval geldt niet de drempel van 1%. U kunt het bedrag dan volledig van uw belastbaar inkomen aftrekken. Zie hiervoor Voordelig schenken.