Ook als u niet benaderd bent in Aktie Kerkbalans kunt u uw bijdrage geven voor het werk van de gemeente.
U kunt uw gift overmaken op NL11FVLB 0635 8036 82 t.n.v. Prot.Gem.Nieuwegein-Nrd met als omschrijving gift.
Extra giften van gemeenteleden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Voor het werk van de diaconie van de gemeente wordt gecollecteerd in de kerkdiensten. U kunt ook een gift overmaken op NL89FVLB 0699 5419 48t.n.v Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuwegein-Noord.

Onze gemeente is voor haar inkomsten afhankelijk van giften. Alleen door giften van gemeenteleden en van anderen kan het werk van en in de gemeente worden gedaan. Uw wordt daarom van harte uitgenodigd uw bijdrage te geven.

In de artikelen hieronder vindt u verschillende mogelijkheden.

Onze gemeente (en de diaconie van onze gemeente) zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan de gemeente en de diaconie aftrekbaar zijn voor de belasting. Daarbij geldt een drempel van 1% van uw inkomen. Als het totaal van uw giften boven die drempel uitkomt is het meerdere aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Nog voordeliger is het als u een jaarlijkse gift voor tenminste vijf jaar vastlegt. In dat geval geldt niet de drempel van 1%. U kunt het bedrag dan volledig van uw belastbaar inkomen aftrekken. Zie hiervoor Voordelig schenken.

Eén maal per jaar, in januari, wordt aan de gemeenteleden gevraagd om hun gift (‘vrijwillige bijdrage’) voor het werk van de gemeente voor het komende jaar toe te zeggen (Aktie Kerkbalans).  Wij krijgen daardoor een beeld van wat we in het komende jaar aan giften verwachten mogen.  Op het toezeggingsformulier kan men aangeven in welke termijnen het toegezegde bedrag wordt betaald, en hoe het bedrag wordt betaald.

De keuze is:

  • machtiging aan de gemeente om het geld van uw bank te incasseren
  • betalen via iDeal
  • zelf overmaken, onder vermelding van lidnummer en het jaar op 

Vermelding van lidnummer (wordt vermeld in de toezeggingsbrief) en jaar is van belang, omdat zo de betaling gekoppeld kan worden aan de toezegging.

Elke week wordt in de kerkdienst gecollecteerd. Eén collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke gemeente of voor een met name genoemd deel van het landelijke kerkenwerk;  de andere voor het diaconale werk van de gemeente of voor een diaconale bestemming buiten de gemeente.

Indien u gebruik maakt van collectebonnen kunt u de giften in de collecte optellen bij uw overige giften met het oog op belastingvoordeel.  U kunt de bonnen bestellen via de webshop.

 

Eén maal per jaar ontvangen gemeenteleden het verzoek om € 10,-- per (volwassen) lid bij te dragen aan de Solidariteitskas. Dit is een landelijke kas van de Protestantse Kerk, waaruit gemeenten steun kunnen ontvangen.  Voor de Solidariteitskas bestaat een eigen IBAN:  

U kunt bepalen dat de gemeente na uw overlijden een vast bedrag krijgt (een legaat) of een gedeelte krijgt van uw nalatenschap. Daarvoor moet een testament worden opgemaakt. De gemeente hoeft hierover geen successierechten te betalen. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het college van kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Alle gegevens rond het bestuur van kerk en gemeente, de financiële jaarverslagen en beleidsplannen vindt u hier.