Onze gemeente is voor haar inkomsten afhankelijk van giften. Alleen door giften van gemeenteleden en van anderen kan het werk van en in de gemeente worden gedaan. Uw wordt daarom van harte uitgenodigd uw bijdrage te geven.

In de artikelen hieronder vindt u verschillende mogelijkheden.

Eén maal per jaar, in januari, wordt aan de gemeenteleden gevraagd om hun gift (‘vrijwillige bijdrage’) voor het werk van de gemeente voor het komende jaar toe te zeggen (Aktie Kerkbalans).  Wij krijgen daardoor een beeld van wat we in het komende jaar aan giften verwachten mogen.  Op het toezeggingsformulier kan men aangeven in welke termijnen het toegezegde bedrag wordt betaald, en hoe het bedrag wordt betaald.

De keuze is:

  • machtiging aan de gemeente om het geld van uw bank te incasseren
  • betalen via iDeal: als u hiervoor kiest krijgt u een email met de uitnodiging te betalen.
  • zelf overmaken, onder vermelding van lidnummer en het jaar op NL86RABO 0373 7254 42

Vermelding van lidnummer (wordt vermeld in de toezeggingsbrief) en jaar is van belang, omdat zo de betaling gekoppeld kan worden aan de toezegging.

Elke week wordt in de kerkdienst gecollecteerd. Eén collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke gemeente of voor een met name genoemd deel van het landelijke kerkenwerk;  de andere voor het diaconale werk van de gemeente of voor een diaconale bestemming buiten de gemeente. 

Ook tijdens de online kerkdiensten is er gelegenheid om uw gaven te geven aan kerk en diaconie.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw gaven te geven, waarbij we u aanbevelen om uw gift via Givt app te geven.

1. Via uw mobiele telefoon met de Givt app. Informatie over de Givt app kunt u vinden bij Thuis digitaal collecteren via de Givt app.
Als u hulp nodig heeft bij het installeren van de Givt app meldt u zich dan bij de Meeleeflijn.

2. Via het overmaken naar bankrekeningnummer
NL89 RABO 0373 7254 85 t.n.v. PGNN inzake collecte administratie.
In de omschrijving kunt u aangeven welk bedrag voor de eerste collecte bestemd is, en welk bedrag voor de tweede collecte. Als u geen omschrijving geeft dan zal het bedrag gelijkelijk verdeeld worden over beide collectes.

Onze gemeente (en de diaconie van onze gemeente) zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan de gemeente en de diaconie aftrekbaar zijn voor de belasting. Daarbij geldt een drempel van 1% van uw inkomen. Als het totaal van uw giften boven die drempel uitkomt is het meerdere aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Nog voordeliger is het als u een jaarlijkse gift voor tenminste vijf jaar vastlegt. In dat geval geldt niet de drempel van 1%. U kunt het bedrag dan volledig van uw belastbaar inkomen aftrekken. Zie hiervoor Voordelig schenken.

Ook als u niet benaderd bent in Aktie Kerkbalans kunt u uw bijdrage geven voor het werk van de gemeente.
U kunt uw gift overmaken op NL86 RABO 0373 7254 42 t.n.v. Prot.Gem.Nieuwegein-Nrd met als omschrijving gift.
Extra giften van gemeenteleden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Voor het werk van de diaconie van de gemeente wordt gecollecteerd in de kerkdiensten. U kunt ook een gift overmaken op NL11 RABO 0373 7379 47 t.n.v Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuwegein-Noord.

Eén maal per jaar ontvangen gemeenteleden het verzoek om € 10,-- per (volwassen) lid bij te dragen aan de Solidariteitskas. Dit is een landelijke kas van de Protestantse Kerk, waaruit gemeenten steun kunnen ontvangen. 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0373 7254 26

U kunt bepalen dat de gemeente na uw overlijden een vast bedrag krijgt (een legaat) of een gedeelte krijgt van uw nalatenschap. Daarvoor moet een testament worden opgemaakt. De gemeente hoeft hierover geen successierechten te betalen. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het college van kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).