Geloofsonderwijs 2018-2019

Basiscatechese en Talentenklassen

Wij vinden het belangrijk dat jongeren in deze ingewikkelde wereld een vertrouwde plek met leeftijdsgenoten hebben. Waar niet wordt geoordeeld en je gewaardeerd wordt om wie je bent. En op die plek een ongedwongen, open geloof ervaren, dat je kan helpen omgaan met wat er in je leven op je af komt. Daarom organiseert onze kerk Basiscatechese en de Talentenklassen.

Basiscatechese (10-12 jaar):
 Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool is er ‘basiscatechese’. Een uurtje op de dinsdagmiddag waarin zij op een gezellige en actieve manier basiskennis opdoen over geloof, de kerk en de Bijbel.
Elk jaar zijn er twee blokken van zeven middagen, van in ’t Geinlicht, onder leiding van dominee Inge Hoek.

Talentenklassen (12-14 jaar en 15-16 jaar):
Voor jongeren van 12-16 jaar zijn er de talentenklassen. Eens in de twee weken een uur in de avond, met een actueel programma dat geloof dichtbij jongeren brengt en jongeren dichter bij elkaar. We maken gebruik van de moderne keuzemethode ‘Provider’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar zijn er twaalf bijeenkomsten, geleid door ervaren vrijwilligers uit de kerk die hart hebben voor jongeren en goed kunnen luisteren: Mieke Rosie en Karin Masereeuw (15-16 jaar) en Michiel Troost en ds. Hester de Rivecourt (12-14 jaar).

De talentenklassen starten gezamenlijk met een gezellige avond op zondag 24 september van 19.00 -20.00 uur in ’t Geinlicht. In overleg met de jongeren wordt op deze startavond vastgesteld op welke avond, tijd en locatie ze elkaar na de startavond zullen ontmoeten. We gunnen uw kind de ervaring van de Basiscatechese of Talentenklas en hebben hem/haar persoonlijk uitgenodigd. Hoe aantrekkelijk de uitnodiging en het programma ook zijn, de ervaring leert: ùw aanmoediging helpt het meest!