Vragenlijst Beleidsplan 2025


We gaan als gemeente een nieuwe fase in. We hebben een aantal grote veranderingen achter de rug. Het kerkgebouw De Bron is verkocht en we maken gebruik van de fraai verbouwde Dorpskerk en Geinlicht. De verdeling van het predikantenwerk is aangepast. De kerkenraad vindt het nu tijd dat er een nieuw beleidsplan komt dat ons de komende jaren weer richting geeft. Daarom is aan de projectgroep Beleidsplan gevraagd een nieuw plan voor te bereiden.
Natuurlijk wil de projectgroep van u weten hoe u denkt over ons beleid voor de komende jaren. Wat vinden we met elkaar écht belangrijk in de manier waarop we ons geloof beleven en met elkaar gemeente zijn? We hebben de mening van de gemeente gehoord op de gemeenteavond op 6 februari jl. En de projectgroep is in gesprek gegaan met diverse groepen in de gemeente. Om iedereen een kans te geven haar of zijn mening te geven helpt u ons door onderstaande vragenlijst in te vullen.

Spelregels

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord mag de vragenlijst invullen. U mag de vragenlijst ook in vullen als u op de gemeenteavond of op een ander moment uw mening al heeft gegeven. We vragen u slechts eenmaal de vragenlijst in te vullen. Deelnemen is anoniem. De vragenlijst kan tot uiterlijk 15 juni 2019 ingevuld worden.
Mocht u nog vragen hebben of uw mening in eigen woorden onder de aandacht van de projectgroep te willen brengen, stuur dan een email naar luc@scheidel.nl

Missie - Credo - Identiteit

Welke kernwoorden vindt u bij onze gemeente passen? (Kies max 3 woorden). Mist u een voor u belangrijk kernwoord voeg dat toe in het veld 'Overig'
Kernwoorden(*)

Vul minimaal één en maximaal drie waarden in

Overig
Invalid Input

Welke kernwaarden vindt u bij onze gemeente passen? (Kies max 3 woorden). Mist u een voor u belangrijke kernwaarde voeg dat toe in het veld 'Overig'
Kernwaarden(*)

Vul minimaal één en maximaal drie waarden in

Overig
Invalid Input

Geloof

Wat mogen we in ons geloof nooit vergeten?
Ons geloof
Ongeldige invoer

Wat is uw droombeeld voor de komende 10 jaar, op welke manier willen wij gemeente zijn. (kies max 3 woorden). Ook kunt u nog een extra toelichting geven.
Droombeeld(*)

Vul minimaal één en maximaal drie waarden in

Toelichting
Ongeldige invoer

Financiën

Onze financiën zijn nu op orde. Vanuit de huidige kerkbalans kan het pand, de salarissen en de vaste lasten worden betaald. Waar zou u naast deze essentiële zaken prioriteit aan willen geven bij besteding van onze middelen:
Stel er is wat geld over, in welke volgorde wilt u dan dat dit besteed wordt (1=meest belangrijk, 6=minst belangrijk)
Groene kerk
Kies een waarde 1-6 bv zonnepanelen, isolatie, voorlichting etc
Kerkdiensten
Kies een waarde 1-6 bv goede videolink met Geinlicht, podium, kindernevendienstbord, beeldschermen
Pastorale Zorg
Kies een waarde 1-6 bv salaris voor extra beroepskracht
Kerkgebouw
Kies een waarde 1-6 bv inrichting tuin, inrichting Geinlicht en zolder, zonwering kerk
Diaconie
Kies een waarde 1-6
Reserveren
Kies een waarde 1-6 aanhouden als reserve voor mindere tijden

Suggesties

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties
Suggesties
Ongeldige invoer

Overige vragen

Wat is uw leeftijd en hoe lang bent u al betrokken bij de gemeente?
Leeftijd
Vul alleen numerieke waarden in (dus '53' en niet '53 jaar')

Aantal jaren betrokkenheid
Maak een keuze uit een van de waarden

Inzenden

Controle(*)
Controle
Nieuwe afbeelding genereren Ongeldige controle

Neem de bovenstaande 4 letters ter controle over