“Je leeft niet alleen voor jezelf.” Gisteren hoorde ik het de minister president zeggen.

Vorige week heb ik andere bestuurders horen spreken over “offers brengen”. Gisteravond zag ik in de zendtijd van een politieke partij een kloppend hartje met een aanmoediging zorg voor elkaar te hebben. En een publieke omroep is een samenwerking aangegaan met de Luisterlijn, om eenzaamheid, angst en zorgen te bestrijden.

“Niemand leeft voor zichzelf” schreef Paulus in een brief aan de gemeente in Rome.

En daarmee bedoelde hij dat elke gelovige weet dat hij/zij niet alleen leeft. Die ontdekking maakt je leven anders. Rigoureus anders, zoals in het geval van Paulus. Paulus wist ook wat dat zou vragen: offers. Een offer brengen kost je iets. Je doet iets wel of niet. Het kost moeite, inspanning of aandacht. Maar je doet het in de hoop dat het iets goeds brengt.

En zorg dragen voor je medemensen, dat zit in het DNA van het geloof. Je naaste liefhebben… de meeste mensen weten nog wel dat het een zin is die uit de mond van Jezus klonk.

Al de inzichten en overtuigingen over voor wie je leeft, dat je soms offers dient te brengen, en dat je zorg moet hebben voor je medemensen, die komen nu van onverwachte zijde tot ons. Uit liberale kring, uit de publieke ruimte. Aanvankelijk vond ik het nogal verwarrend:

Ik dacht: “He, dat is mijn tekst.” Maar ik vergiste mij. Ik dacht dat we nog vóór het Corona tijdperk leefden. Dat was de tijd dat “naastenliefde” en “offer” woorden waren die bij de gelovigen en de kerken horen. Dat was de tijd dat je als voorvechter voor meer sociale waarden en gemeenschappelijke belangen een beetje bevreemd werd aangekeken. Maar die tijd is voorbij.

Dat is goed nieuws. Er is een vanzelfsprekend besef dat we niet ieder voor zich, maar samen leven. Dat daar offers bij horen en zorg voor elkaar. En dat besef komt zo maar vanuit de openbare ruimte tot ons. Veel mensen wisten dat al lang, vanuit hun geloof, vanuit hun levenservaring. Maar het was een beetje ondergesneeuwd in alle autonomie en zelfontplooiing. Maar nu weten we het allemaal weer: Niemand leeft voor zichzelf. En dat is goed nieuws.

 

24 maart 2020