Artikelindex

De afgelopen jaren heeft het land ook twee enorme natuurrampen meegemaakt. De grote aardbeving in 2005 en de enorme overstroming in 2010 waarbij 14 miljoen mensen zijn getroffen (bijna 3x meer mensen dan bij de bekende Tsunami ramp!).

HollandEveningIn die tijd werd men ook herinnerd aan de Nederlandse watersnoodramp. Met name doordat een oude bioscoop dia werd gedeeld waarmee in 1953 in Pakistan geld werd ingezameld voor Nederland. De wereldraad van kerken was toen net opgericht en naar aanleiding van de watersnoodramp is toen het werelddiakonaat ontstaan, wat nu een taak is die onder andere bij Kerk in Actie is belegd.

 Vanaf september 2017 tot en met juni 2019 zullen wij in onze gemeente vertellen over twee projecten in Pakistan: Voedselzekerheid en gehandicapte kinderen.

Kerk in Actie werkt daarbij samen met de lokale protestantse kerk van Pakistan. Deze wordt vertegenwoordigd door anglicanen, presbyterianen, methodisten en lutheranen. Dat doen zij via de organisatie NOAD (netwerk van organisaties voor plattelandsontwikkeling). NOAD werkt in deze projecten samPakistan kerkgebouwen met gematigde moslims, sikhs en hindoes. NOAD richt zich op de plattelandsbevolking waarvan zeker 30% leeft onder de armoede grens van 2 $ per dag.
In deze projecten zullen diverse thema’s als duurzaamheid, fair trade, gehandicapten, gelijke rechten, vluchtelingen, christen-moslim relaties, micro krediet en armoede aan bod komen.
In de volgende uitgaven van de Onderweg zullen wij u verder meer vertellen over deze projecten.
 

Wist u dat?

  • er in Pakistaan meer dan 2 miljoen vluchtelingen uit Afghanistan verblijven?
  • er in Nederland een kerk is voor voormalig Pakistani en dat deze lid is van de PKN?