Artikelindex

Kerk in Actie Buitenland is een taakgroep van onze gemeente. Wij willen de gemeente betrekken bij diaconale activiteiten wereldwijd.

Dit doen wij door mee te werken aan speciale diensten en door het voeren van acties. Wij doen dit altijd samen met Kerk in Actie. Dit is de landelijke organisatie van de protestantse kerk. Kerk in Actie werkt samen met allerlei partner kerken en diaconale organisatie wereldwijd.
Kerk in Apakistan vlagctie Buitenland richt zich vooral op Afrika, Azië, en Zuid-Amerika.
Van 2017-2019 voeren wij actie voor de christenen in Pakistan. Wij vragen aandacht in een aantal diensten en schrijven stukken in de onderweg en voor de website. Daarnaast collecteren we via de Kerk in Actie/Diaconie collectes. Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over dit project.


Pakistan is een land met ruim 200 miljoen inwoners. Er wonen ongeveer 3 miljoen christenen. Het is een relatie jong land en is in 1947 opgericht toen de voormalige Britse kolonie werd opgedeeld in een islamitisch West en Oost Pakistan en een hindoeïstisch India. In dat jaar zijn vele miljoenen gezinnen vanuit beide regio’s verhuisd naar waar zij zich veilig en vertrouwd voelden.

Het huidige Pakistan is in 1971 voortgekomen uit West Pakistan. Oost Pakistan is onder de naam Bangladesh verder gegaan. Het land is een islamitische republiek dat wil zeggen dat de Islam vanuit de overheid wordt bevorderd. Belediging van de Islam is wettelijk strafbaar en kan tot jarenlange gevangenis straf of de doodstraf leiden.

Aisa Bibi is eenBenazirBhutto vrouw die al jarenlang vastzit en waarvan de doodvonnis nu door internationale druk is opgeschort. Ook tegenstanders van deze wet zijn vaak slachtoffer van een aanslag. Toch treedt de overheid inmiddels ook hard op tegen de daders van zulke aanslagen. Maar de wet blijft voor alsnog gehandhaafd. Er zijn inmiddels wel een aantal niet islamitische feestdagen, zoals Divali, Holi en Pasen aangewezen als officiële feestdagen. Pakistan is net als MalalaYousafzaiAfghanistan bekend om onderdrukking van de rechten van vrouwen. Maar toch is het ook het land waar Benazir Bhutto in 1988 de eerste vrouwelijke premier werd van een islamitische staat. Meer recent is Malala Yousafzai  bekend geworden voor haar strijd voor meisjes om naar school te mogen. 


De afgelopen jaren heeft het land ook twee enorme natuurrampen meegemaakt. De grote aardbeving in 2005 en de enorme overstroming in 2010 waarbij 14 miljoen mensen zijn getroffen (bijna 3x meer mensen dan bij de bekende Tsunami ramp!).

HollandEveningIn die tijd werd men ook herinnerd aan de Nederlandse watersnoodramp. Met name doordat een oude bioscoop dia werd gedeeld waarmee in 1953 in Pakistan geld werd ingezameld voor Nederland. De wereldraad van kerken was toen net opgericht en naar aanleiding van de watersnoodramp is toen het werelddiakonaat ontstaan, wat nu een taak is die onder andere bij Kerk in Actie is belegd.

 Vanaf september 2017 tot en met juni 2019 zullen wij in onze gemeente vertellen over twee projecten in Pakistan: Voedselzekerheid en gehandicapte kinderen.

Kerk in Actie werkt daarbij samen met de lokale protestantse kerk van Pakistan. Deze wordt vertegenwoordigd door anglicanen, presbyterianen, methodisten en lutheranen. Dat doen zij via de organisatie NOAD (netwerk van organisaties voor plattelandsontwikkeling). NOAD werkt in deze projecten samPakistan kerkgebouwen met gematigde moslims, sikhs en hindoes. NOAD richt zich op de plattelandsbevolking waarvan zeker 30% leeft onder de armoede grens van 2 $ per dag.
In deze projecten zullen diverse thema’s als duurzaamheid, fair trade, gehandicapten, gelijke rechten, vluchtelingen, christen-moslim relaties, micro krediet en armoede aan bod komen.
In de volgende uitgaven van de Onderweg zullen wij u verder meer vertellen over deze projecten.
 

Wist u dat?

  • er in Pakistaan meer dan 2 miljoen vluchtelingen uit Afghanistan verblijven?
  • er in Nederland een kerk is voor voormalig Pakistani en dat deze lid is van de PKN?

 Noodhulp

Naast structurele aandacht voor Pakistan, zullen we op een speciale manier op diverse momenten aandacht vragen voor "vergeten rampen". Dit zal gebeuren door middel van spontane korte acties, voorbeden en nieuws berichten op de site en in het kerkblad Onderweg.


Algemeen

De taakgroep Kerk in Actie Buitenland werkt samen met de landelijke organisatie van de protestantse kerk. Door middel van grote en kleine campagnes wordt aandacht en financiële steun gevraagd voor projecten die door partners van Kerk in Actie overal ter wereld worden uitgevoerd.

Dit zijn projecten die opkomen voor de belangen van mensen die dat zelf niet kunnen. Denk aan straatkinderen, ongeletterde minderheden, vrouwen, gevangenen, en mensen die zijn getroffen door een ramp. Kerk in Actie is een landelijke organisatie die zendings- en werelddiaconaatswerk verricht, met steun van onder andere kerkelijke gemeentes uit Nederland en vele partnerorganisaties overal ter wereld. Wilt u meer weten over de projecten van Kerkinactie? Lees dan de Kerk in Actie pagina in Onderweg voor actuele acties in onze gemeente. Of kijk op www.kerkinactie.nl