In onze gemeente zijn enkele koren actief. Te weten Singing Source, Vocale en For Ever Young. Elk koor geeft een unieke bijdrage aan de erediensten.

Singing Source

Singing Source

Singing Source is een Christelijke Zangvereniging en ontleent haar naam aan het kerkelijk centrum De Bron(Zingende Bron).

Enkele keren per jaar zingen wij in de eredienst in de Dorpskerk of het St. Antonius Ziekenhuis. Op verzoek zingen wij ook in andere kerken. Iedereen die graag wil zingen, is van harte welkom. We repeteren iedere donderdagavond van 20:00 - 22:00 uur in de Dorpskerk.
Heb je belangstelling? Kom dan gerust eens luisteren of direct meezingen tijdens een repetitie. Zie ook: www.singingsource.nl.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Martine Onderdijk 06-30989858

Vocale

Vocale is een zanggroep die vier á vijf maal per jaar meewerkt aan de eredienst in de Dorpskerk. We repeteren in de Dorpskerk op drie woensdagavonden voorafgaande aan de dienst. Vocale ziet zich met name als ondersteuning van de gemeentezang. Ons motto is "uit de gemeente, voor de gemeente". Dirigent is Jaap Oudesluijs, tel. 030-2730198.

Projectkoor

Een paar maal per jaar wordt bij een bijzondere dienst of gelegenheid meegewerkt door een projectkoor. Iedereen die zin heeft om mee te zingen kan meedoen. In "Onderweg", de weekinformatie en op deze website kunt u meer lezen wanneer een projectkoor bij elkaar komt.