2017, Lutherjaar

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther een bijzonder inzicht kreeg. “De rechtvaardige zal leven door het geloof”, las hij in de brief van Paulus aan de Romeinen. Tot die tijd had Luther veel gedaan om een goede verhouding tot God te verkrijgen, een rechtvaardige te zijn. Dat deed hij door boete te doen, te bidden, hard te werken, geld te geven en nog veel meer.

Maar nu leest hij deze zin van Paulus en hij beseft dat hij met zijn daden zichzelf en zijn verhouding tot God niet veranderen kan. Het vertrouwen in God, zijn geloof kan dat wel. Dit inzicht was een kritisch antwoord op de heersende opvatting. Zeker ook in de kerk. Daar draaide het nu juist wel om grote prestaties en geld…

Het moet voor de ijverige Luther zelf ook een bevrijdend inzicht zijn geweest. Dat niet alles afhing van wat hij deed en presteerde, maar van Gods liefde. Vertrouwen gaat voor de daden uit. Innerlijke houding bepaalt de verhouding. Het belangrijkste in het leven kun je zelf niet bewerkstelligen. Het wordt je gegeven, uit genade.

Gelukkig lijdt tegenwoordig niemand meer aan prestatiedrang of te groot verantwoordelijkheidsgevoel of overbelasting of werkverslaving. Anders was het best nog eens goed geweest het inzicht van Luther nieuw leven in te blazen…
(IH)