Roel BeukerRoel Beuker vertelt als voorzitter van de Facilitaire commissie Gebouwen met passie over een aantal werkzaamheden die door de medewerkers van deze commissie worden verricht.

De groep bestaat naast Roel uit de volgende personen: Frank Bothoff, hij verzorgt de IT en audio / video faciliteiten. Dirk den Hartogh is contactpersoon namens de kosters, waardoor samenwerking met de kosters zo goed mogelijk verloopt.  Marian den Hartogh is beheerster van het Geinlicht en Nico Engel is beheerder van de Dorpskerk. Marian en Nico houden toezicht op het juiste gebruik van de beide gebouwen en Marian zorgt voor voldoende voorraad van koffie/thee frisdrank etc.  

De facilitaire commissie gebouwen verzorgt bepaalde werkzaamheden die in en om de Dorpskerk en het Geinlicht gedaan moeten worden. Dat kunnen werkzaamheden zijn voor de korte (vervangen van bijv. lampen) en voor de lange termijn (dakrenovatie, dakgoten reparatie, snoeien van bomen). Dit alles om de Dorpskerk en het Geinlicht zo goed mogelijk te kunnen blijven gebruiken. Zo is er voor gezorgd dat er op eerste Paasdag een prima directe audio / video verbinding gemaakt is tussen de Dorpskerk en het Geinlicht. Hierdoor konden veel gemeenteleden toch de kerkdienst meemaken in het Geinlicht. Organisatorisch wordt de commissie aangestuurd door het college van kerkrentmeesters. Maandelijks vindt er over facilitaire aangelegenheden overleg plaats met de medewerkers.

Roel is als voorzitter van de Facilitaire commissie ook lid van het college van kerkrentmeesters. Het afgelopen jaar is best pittig geweest. Zo moest er door de verkoop van De Bron een geschikte opslagruimte worden gezocht voor het gecoördineerd opslaan van nagenoeg alle inventaris uit  De Bron. Vlakbij de Dorpskerk is gelukkig een geschikte ruimte gevonden. Door de verbouwing en renovatie van het Geinlicht en de Dorpskerk is eenzelfde actie gestart als in De Bron en zijn ook veel spullen naar diezelfde opslagruimte gebracht. Zo zijn er via marktplaats ook de nodige overbodige meubels, zoals het overgrote deel van de kerkbanken, verkocht. De inrichting van zowel het Geinlicht als de Dorpskerk wordt door de Facilitaire commissie gecoördineerd. Er worden draaiboeken gemaakt om deze werkzaamheden vlot te laten verlopen.

(tekst en foto's: Harry Visscher)