avcieJohn1John Schutte is lid/coördinator van de audiovisuele commissie. Op dit moment doet hij dit samen met Jochem Wabbijn. Ze verlenen ondersteuning met beeld en geluid aan allerlei activiteiten binnen de kerk, niet alleen in kerkdiensten, maar bv ook bij kampeerweekend of een filmavond georganiseerd door de Taakgroep Vorming & Toerusting.

Bij verschillende kerkdiensten in het jaar zorgt niet het orgel voor de muzikale begeleiding, maar worden andere muziekinstrumenten gebruikt. We kennen allemaal de Dichterbij diensten, maar ook bij bijv doopdiensten of Pasen worden de vieringen op een andere manier muzikaal opgeluisterd.

Om te zorgen dat het geluid goed klinkt en alle instrumenten op elkaar zijn afgestemd, hebben John en Jochem de volgende voorbereidingen gedaan:

  • Apparatuur wordt op zijn plek gezet en aangesloten, vaak al een dag van tevoren
  • Sound check wordt uitgevoerd als band gaat spelen
  • Er vindt overleg plaats met predikanten en band over ondersteuning van de dienst: waar zijn microfoons nodig, etc.

De audioapparatuur is in het bezit van de kerk en wordt af en toe verhuurd, dit om de kosten te dekken.

Jammer genoeg gebeurt het nog weinig dat kerkdiensten worden opgeluisterd met visuele ondersteuning. Dit heeft vooral te maken met het feit dat een beamer in de Dorpskerk niet heel handig is: Er is veel lichtinval, projecteren op ramen is niet mogelijk, en er is niet 1 plek waarop alle kerkgangers de beelden kunnen zien. Vergeleken met de Bron zijn we er dus aardig op achteruit gegaan. De commissie heeft al wel een oplossing voorgesteld, en bij de verbouwing van de Dorpskerk is er ook al rekening gehouden met audiovisuele aansluitingen op allerlei plekken. Met zo’n permanent systeem kan elke kerkdienst heel simpel visueel worden ondersteund, bijvoorbeeld t.b.v. de liturgie. Er zijn inmiddels al zo’n 8 vrijwilligers die hebben aangegeven hierbij in toerbeurt te willen helpen, maar op dit moment is dat een slapend team. Zonder zo’n permanente oplossing is het eigenlijk geen doen om voor een kleine visuele bijdrage (er komt regelmatig de vraag naar bv een filmpje bij een collecte) de hele boel weer klaar te zetten.

Maar er zijn nog meer technische mogelijkheden: In de Dorpskerk is ook al rekening gehouden met aansluitingen voor (meerdere) webcams en Internet. Zo kan de kerkdienst dan thuis niet alleen worden meegeluisterd, maar ook meegekeken. En voor het geval het aantal camera’s wordt uitgebreid: er staan dus genoeg mensen klaar om regisseur te worden!