Arend3 002De verspreiding van de orde van dienst (hierna verder OvD genoemd) wordt vanaf 2010 verzorgd door Arend van Baarsen. Arend heeft zijn studie Theologie in Utrecht afgerond en daarna als specialisatie een studie in geestelijke verzorging gedaan. Arend werkt nu 3 dagen in de week als geestelijk verzorger in Leiden in het LUMC. Met enige regelmaat bezoekt Arend de zondagdienst in de Dorpskerk en is als gastpredikant al een paar keer voorgegaan in één van onze kerkdiensten. Hij maakt tijdens de dienst gebruik van een zogenaamde brailleleesregel. Een vernuftig apparaat dat opgeslagen tekst omzet in brailletekens.
Het verzorgen van de OvD-werkzaamheden bestaat uit twee onderdelen.
1. De predikant vult een formulier in, waarin het verloop van de dienst staat beschreven. De predikant geeft hierin de liturgische momenten en de gekozen lezingen en liederen aan. Het document stuurt de predikant op naar Arend. De vorm en volgorde zal niet altijd gelijk zijn, aangezien er nogal eens bijzondere diensten gehouden worden, zoals doopdiensten, startzondagen, laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Arend stuurt deze informatie via e-mail door naar de ouderling en diaken van dienst, de koster, de organist, de lector en naar een groep thuisluisteraars, die via internet of kerktelefoon meeluistert. Leendert Pleijsier ontvangt ook deze informatie via email en zorgt er voor, dat een aantal thuisluisteraars die niet gewend zijn om met computers om te gaan, de OvD thuis op papier krijgt. Als een thuisluisteraar dat wenst, kan Arend er voor zorgen dat de OvD met een groter lettertype wordt geleverd.
Bij diensten waarvoor een liturgieboekje is gemaakt, ontvangen de thuisluisteraars het boekje per e-mail of op papier en krijgen de ambtsdragers een "gewone OvD" met aanwijzingen.
2. Arend stuurt een email naar de redactie van de weekinformatie met daarin gegevens over de namen van predikant, ouderling en diaken van dienst, koster, organist, lector, welkomstdienst, schriftlezingen, liederen en bestemming van collecten.

(tekst en foto: Harry Visscher)

Jenny Koops is al ruim 14 jaar coördinator van de oppasdienst. “Ik was al van plan me op te geven bij de oppasdienst van de Bron na een oproep dat er nieuwe mensen werden gezocht”, vertelt Jenny: “ toen er op een zondag in april 2003 ineens geen oppas bleek te zijn. Er werd in de kerk gevraagd wie de oppasdienst die zondag wilde waarnemen. Spontaan zei ik ja”. Jenny vertelt: ”Het oppassen is nog steeds leuk om te doen”. Bij de oppasdienst gaat het om kinderen van 0 tot en met 3 jaar (vanaf 4 jaar gaan ze naar de kindernevendienst). Afhankelijk van de leeftijd wordt er gekleurd, gepuzzeld, voorgelezen of met speelgoed gespeeld. In een oppasschrift wordt altijd kort vermeld hoeveel kinderen er die dag waren en hoe de oppasdienst verlopen is. Dat aantal varieert per keer; soms is er 1 kind, soms zijn er 3, soms meer. Zijn er een keertje geen kinderen om op te passen dan gaat Jenny gewoon zelf naar de kerk.

“Direct na mijn eerste oppasdienst werd aan mij gevraagd of ik de coördinatie ook voor mijn rekening wilde nemen”, aldus Jenny. In die tijd werd het rooster nog geschreven, daarna door iemand uitgetypt en vervolgens rond gebracht. Maar Jenny, als mens van haar tijd, heeft het ‘rooster maken’ onmiddellijk gedigitaliseerd en de verspreiding vindt nu per e-mail plaats. In het begin, vertelt Jenny, werden er per oppasdienst twee personen ingeroosterd. Sinds 2009 wordt er één persoon per keer ingepland. Bij bepaalde diensten met Kerst, Pasen en doopdiensten worden er twee oppassers ingeroosterd. Op dit moment zijn er 5 personen die deel nemen en heb je gemiddeld 1 x per 5 weken dienst. Uiteraard kan de oppasdienst nog wel een paar extra handen gebruiken.

Vanaf mei 2013 werd er afwisselend (om de maand) gezamenlijke kerkdiensten gehouden in de Bron en in de Dorpskerk. Dat betekende dat ook de oppasdiensten van beide kerken werden samengevoegd. Op verzoek is Jenny de coördinatorenrol blijven vervullen. Na tijdelijk in de Emmauskerk een plekje te hebben gehad, zit de oppasdienst nu weer in haar eigen vertrouwde ruimte in het Geinlicht.

Omdat er elke zondag iemand is ingeroosterd, is opgave vooraf niet nodig. Alle kinderen zijn welkom en dat geldt dus ook kleinkinderen van kerkleden of kinderen van vakantiegasten.

(tekst en foto Tineke Bisschop)

Mariët Dorenbos (links) en Hinke Marijke  Jellema vertellen met enthousiasme en veel plezier over hun werkzaamheden voor de kindernevendienst. Het belangrijkste is ‘hoe breng je de inhoud van het Bijbelverhaal van die zondagochtend over op de kinderen’. Dat kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door een spiegelverhaal te vertellen, een verhaal dat dezelfde strekking heeft als het Bijbelverhaal, toegespitst op de beleving van de kinderen. Mariët vertelt: “Voor mij is de toegevoegde waarde dat je je verdiept in het verhaal en wat je wilt overbrengen. Ik lees het verhaal vaak in het begin van de week en tussendoor, bij het fietsen of tandenpoetsen, ontwikkelt het zich.”
Afhankelijk van de jongste groep (4-7 jaar) of de oudste groep (8-12 jaar) is het voorbereidde verhaal anders. Met de oudsten wordt er bijvoorbeeld een spel gedaan of gediscussieerd, terwijl de jongsten knutselen of kleuren. Hinke Marijke, die vaak de jongste groep heeft, zegt “de meerwaarde is er door het gesprek met de kinderen. Soms gaat het over heel andere onderwerpen, grote onderwerpen zoals vertrouwen, geloven. En een kind kan ook midden in een verhaal ineens zeggen  ‘mijn kat is dood’ en daar is dan ook aandacht voor.” Naast het verhaal wordt er samen gebeden, muziek gemaakt, aan verwerking van het verhaal gewerkt en wordt de voorbede opgeschreven.

De groep van de kindernevendienst bestaat uit elf personen. Hanneke Ham maakt elk half jaar de roosters. Elke zondag staan er twee personen ingeroosterd zodat er twee groepen gemaakt kunnen worden. In de zomerperiode is 1 persoon meestal voldoende. Evi en Tirza zijn de jongste leden en komen allebei uit de catechesegroep. Zij draaien samen een groep en ”dan zien de kinderen ons niet meer staan ” vertelt Hinke Marijke lachend.

De leidraad is het tijdschrift ’Kind op Zondag’ dat ongeveer 6 x per jaar uitkomt met een nieuw thema en dat het leesrooster volgt. Voorafgaand aan het nieuwe thema, wordt op een vergadering een uitwerking van het thema voor de komende periode gepresenteerd door een groepje leden van de kindernevendienst. Zij bedenken bijvoorbeeld het verbeelden van het thema zoals de vlieger in de kerk die als symbool is neergehangen voor het thema “Windkracht”. Inge Hoek licht op zo’n vergadering het thema theologisch toe, wat leidt tot meer diepgang. Afhankelijk van het thema kan de voorganger gevraagd worden om deel te nemen, zoals Hester die als weervrouw optrad met haar parasol.
Mariët geeft aan:” Kinderen zijn altijd spontaan en zeuren niet. Maar wij proberen het natuurlijk ook gezellig te maken. Als een kind even niet mee wil doen, dan laat je het gaan. Dan kun je later zeggen dat het iets anders goed heeft gedaan.” Hinke Marijke vult aan: “ Soms moet je je eigen programma loslaten. Maar het is heel leuk om te doen.”
Een leuk aspect is dat hoewel de groepen gescheiden zijn, de kinderen elkaar allemaal kennen. Dat gaat vanzelf. En na afloop van de dienst nog  even stoeien op zolder met de pubers erbij als de ouders gaan koffiedrinken.

Ies Meijer is coördinator van de actie Kerkbalans.

Om te zorgen dat deze actie in de 3e week van januari kan starten, beginnen de voorbereidingen hiervoor begin oktober. Vanuit de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VBK) wordt er een thema aangereikt en is er allerlei folder- en promotie materiaal beschikbaar, zie op Kerkbalans. Hiermee wordt een folder ontworpen voor onze gemeente. Eind november wordt deze folder gedrukt (met dank aan Xandra Smit). Ook wordt er jaarlijks een landelijke wedstrijd voor het beste folderontwerp georganiseerd, en vorig jaar zijn we daarmee bij de eerste 10 geëindigd. Op de Kerkbalans website kunnen ook allerlei stappenplannen worden gevonden, maar na meer dan 10 jaar ervaring heeft Ies die inmiddels wel in zijn hoofd zitten. De folders worden samen met begeleidende brief en antwoordenvelop in een envelop gedaan, en dit invouwen wordt ongeveer 1450 keer herhaald!

Tevens wordt er gezorgd dat de Kerkbalans actie meerdere keren wordt aangekondigd in Onderweg. Op basis van de looplijsten die Tobias Bos aanlevert, worden er stapeltjes gemaakt voor de ongeveer 100 lopers. Op het moment dat de foto op deze pagina is gemaakt, ligt de hele “Kerkbalans”-werkkamer hier vol mee. Ies zorgt samen met Geert Jan Kolkhuis Tanke voor de wijken Wijkersloot, Zuilenstein en Galecop, daarnaast zitten ook Henk Fijn van Draat (Batau), Hans Commu (Doorslag), Heino Cleveringa en Marien vd Sar in de organisatie.

De lopers brengen de enveloppen in de 3e week van januari rond, en halen deze een week later weer op. Jammer dat er altijd een tekort is: hoe meer er zijn, hoe kleiner de inspanning is (maar dat is met veel dingen zo binnen onze kerk).

In februari begint dan de verwerking, die bestaat uit:

  • Inventarisatie van alle toezeggingen, zodat er op de zondag na de actie al een voorlopig bedrag bekend gemaakt kan worden.
  • Verwerking van alle opmerkingen (zowel positieve als negatieve). Deze worden door Ies vervolgens naar pastoraat verstuurd.
  • Financiële verwerking (incl. automatische incasso) door Hans Schenk. Maandelijks verschijnt er ook een overzicht van de inkomsten in Onderweg.

Daarna volgen er een aantal maanden welverdiende rust. Maar voor je het weet is het weer oktober….   

Roel BeukerRoel Beuker vertelt als voorzitter van de Facilitaire commissie Gebouwen met passie over een aantal werkzaamheden die door de medewerkers van deze commissie worden verricht. De groep bestaat naast Roel uit de volgende personen: Jan Hoogeboom en Frank Bothoff, zij verzorgen de IT en audio / video faciliteiten. Dirk den Hartogh is contactpersoon namens de kosters, waardoor samenwerking met de kosters zo goed mogelijk verloopt.  Marian den Hartogh is beheerster van het Geinlicht en Nico Engel is beheerder van de Dorpskerk. Marian en Nico houden toezicht op het juiste gebruik van de beide gebouwen en Marian zorgt voor voldoende voorraad van koffie/thee frisdrank etc.  

De facilitaire commissie gebouwen verzorgt bepaalde werkzaamheden die in en om de Dorpskerk en het Geinlicht gedaan moeten worden. Dat kunnen werkzaamheden zijn voor de korte (vervangen van bijv. lampen) en voor de lange termijn (dakrenovatie, dakgoten reparatie, snoeien van bomen). Dit alles om de Dorpskerk en het Geinlicht zo goed mogelijk te kunnen blijven gebruiken. Zo is er voor gezorgd dat er op eerste Paasdag een prima directe audio / video verbinding gemaakt is tussen de Dorpskerk en het Geinlicht. Hierdoor konden veel gemeenteleden toch de kerkdienst meemaken in het Geinlicht. Organisatorisch wordt de commissie aangestuurd door het college van kerkrentmeesters. Maandelijks vindt er over facilitaire aangelegenheden overleg plaats met de medewerkers.

Frank BothoffFrank Bothoff is koster in De Bron maar vooral de technische man achter de website en de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit laatste doet hij samen met Jan Hoogeboom.

"Kerktelefoon heeft niet meer zoveel met de telefoon of de KPN te maken", vertelt Frank: "maar het begrip bestaat nog steeds, het meeluisteren met de kerkdienst in je eigen kerk." De techniek heeft niet stilgestaan. "Tegenwoordig gaat het via internet. De meeste mensen maken nu gebruik van hun bestaande internetverbinding waardoor er geen (extra) kosten meer zijn. Voor mensen zonder internet zoeken we naar oplossingen die niet meer dan enkele euro's per maand kosten. En wij komen gratis langs."

Frank vindt het jammer, dat maar zo weinig mensen gebruik maken van kerktelefoon. "Het is toch fijn om als je jarenlang naar de kerk bent gegaan op deze manier bij de gemeente betrokken te blijven." Overigens is kerktelefoon niet alleen bedoeld voor ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Ook gemeenteleden die tijdelijk niet mobiel zijn, kunnen een aansluiting krijgen. "Vandaag plaatsen we zelfs een kastje in het Hospice", zegt Frank.

Kerktelefoonluisteraars krijgen wekelijks de kerkdienst te horen. Het geluid van de audio installatie in de kerk wordt internet opgezonden en zo komt de dienst naar de luisteraar thuis. "Het is veel persoonlijker dan een dienst op televisie", vindt Frank, die zich graag nuttig maakt in de kerk. "Ik ben van huis uit gelovig, maar heb geen gaven op pastoraal gebied. Op deze manier zet ik mijn talenten in voor de gemeente." Hij geeft de luisteraars nog graag een tip mee: "Meld het als er storingen zijn. Dan verhelpen we het zo spoedig mogelijk."

(Tekst en foto: Sietske Gerritsen)

Wilt u kerktelefoon aanvragen, klik dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Erik Keegstra is een van de organisten. "Zorgen dat mensen met plezier zingen en dat ze de liederen goed kunnen zingen." Dat is wat hij wil bereiken. Hij bereidt zich altijd voor: "Een bekende melodie zit al in je hoofd. Je kijkt vervolgens naar de tekst en vraagt je af wat voor kleur daar bij past. Is het bijvoorbeeld feestelijk of meer biddend? Past het bij de tijd van het jaar om de trompet open te trekken? Vaak is er een harmonisatie van de componist. Bij een onbekend lied probeer ik er achter te komen hoe het bedoeld is."
"Als de gemeente niet goed zingt, kijk ik eerst naar mezelf: wat heb ik als organist niet goed gedaan? Het ligt er vaak aan dat het lied onbekender was dan ik dacht. Dan moet je het voorspel en de begeleiding simpel houden: het tempo en de melodie aangeven."
Een organist begeleidt niet alleen, maar speelt ook voor en na de dienst, tijdens de collecte en vaak na de preek. " Als amateur-organist zit je in een bepaalde stijl. Daarom is het goed dat er in onze gemeente meerdere organisten zijn met ieder een eigen klankkleur. De een voelt zich hierbij thuis, de ander daarbij."
"Ik doe het om mensen ervan te laten genieten, om van een dienst iets bijzonders te maken. Ooit speelde ik een stuk van Bach bij de collecte. Na de dienst kwam een vrouw die pas weduwe geworden was naar me toe en zei: 'Dat heb je voor mij gespeeld, hè?' Ja, inderdaad."

(tekst en foto: Trees van Montfoort)

Jan Eikelenboom - ArchivarisJan Eikelenboom is al vele jaren in functie. Al toen hij nog bij het ministerie van landbouw werkte als medewerker documentaire informatievoorziening. Dinsdags is hij vaak in de Bron, waar het archief in de kluis staat, om de stukken op te bergen die hem gebracht zijn. "Alle verslagen en dergelijke moeten bewaard worden. Colleges en taakgroepen zijn verplicht het zelf te brengen, maar dat doen ze vaak niet. Tot er moeilijkheden komen. Dan vragen ze bijvoorbeeld: 'We hebben ooit betonrot gehad, waar zijn de stukken?' In het archief natuurlijk!" Na een bepaalde tijd kunnen sommige stukken vernietigd worden en andere gaan naar het archief in Utrecht. Daar staan stukken vanaf 1625. Doopboeken onder meer, die geraadpleegd worden door mensen die hun stamboom uitzoeken. 

Waarom doet Jan Eikelenboom dit werk nog steeds? "Ik vind het leuk. Je krijgt allerlei vragen en dan ga je zoeken. Ze wilden op een gegeven moment dat ik ouderling zou worden vanwege de geheimhouding. Maar daartoe ben ik als archivaris ook al verplicht." Wat moet je doen als je iets wilt weten vanuit het archief? "Ga naar de kerkenraad, die beslist wie wat mag inzien."

(Tekst en foto: Trees van Montfoort)