NicoEnMarianEnthousiast vertellen Nico Engel en Marian den Hartogh over de werkzaamheden die zij doen. Nico is beheerder van de Dorpskerk en Marian beheerster van het Geinlicht.

Natuurlijk is er verschil in gebruik van beide gebouwen, maar ze zijn zeker ook (letterlijk) verbonden aan elkaar. Op maandagmorgen verzorgt Nico de activiteiten die op zondag niet gedaan kunnen worden. Nico verzorgt ook het instellen van de verwarming als er bijvoorbeeld een koor oefent op een afwijkende dag, of als er op zondagmiddag een muziekconcert wordt gegeven. Daar hoeft hij niet voor naar de Dorpskerk, want dat kan tegenwoordig vanaf thuis via een internet programma op zijn telefoon. Nico vertelt dat de vaste tijden dat er verwarmd moet worden al zijn ingesteld, dus daar hoeft hij niets voor te doen.

RobRob de Boer is een van de kosters in de Dorpskerk. In februari 2019 is Rob gevraagd of hij er wat voor voelde om mee te gaan draaien in de kostersgroep. Dirk den Hartogh heeft Rob begeleid tijdens een stage periode. Rob is inmiddels in staat om zelfstandig een kosterdienst te draaien.
Rob vertelt wat een koster zoal doet voordat een kerkdienst begint. In het Geinlicht doet hij de verlichting aan en zet hij de kratjes met koffiekopjes klaar voor de koffiedienst. Dan opent hij de kluis om de kerktelefoon en de geluidsapparatuur aan te zetten. Aan de verwarming hoeft niets te worden gedaan, aangezien dat allemaal automatisch geregeld wordt.

Henk Fijn van Draat vertelt dat hij vanaf het begin van de Meeleeflijn als een van de vijf coördinatoren is betrokken bij de Meeleeflijn. Het idee voor een Meeleeflijn ontstond naar het voorbeeld van één van de Utrechtse kerken en functioneert in onze gemeente vanaf maart 2015.

“Omzien naar elkaar is vanouds een wezenlijk kenmerk van de kerkelijke gemeenschap”, zegt Henk. De Meeleeflijn vult deze traditie aan met nieuwe en eigentijdse middelen zoals een vast email-adres en een Meeleeftelefoon die van 9 – 21 uur bereikbaar is.

AVteamVanaf het moment dat er beperkingen zijn voor wat betreft kerkbezoek is er behoorlijk wat veranderd in het werk van het Audiovisuele Team (AV Team). In het begin van corona was ook hier de situatie ronduit hectisch. Hals over kop moest de Internet verbinding t.b.v. online kerkdiensten worden opgezet. En in de eerste maanden werd Powerpoint gebruikt om de gehele dienst te begeleiden en de teksten van de liederen te tonen.

Vanaf januari 2021 zijn alle vrijwilligers die tot dan toe meewerkten aan het mogelijk maken van online kerkdiensten, plus nog een aantal anderen (online) in overleg gegaan over hoe het werk van het AV Team beter gestructureerd kon worden. Er is toen o.a. besloten om:

peter slingerlandPeter Slingerland vertelt dat hij binnen onze kerkelijke gemeente actief is op een aantal gebieden. Zo is hij vrijwel vanaf de oprichting betrokken bij de Webredactie. Hij verzorgt samen met Tobias Bos de technische voorzieningen van de website www.pgnn.nl en ondersteunt de webredactieleden bij het publiceren van aangeleverde teksten en afbeeldingen op de website.

Autodienst EdVerburg

Ed Verburg is coördinator/planner van de autodienst.

Gemeenteleden, die niet in staat zijn in een redelijk tijdsbestek zelfstandig naar de Dorpskerk te komen, hebben op deze manier toch de mogelijkheid om de kerkdiensten bij te wonen.

Jenny Koops is al ruim 14 jaar coördinator van de oppasdienst. “Ik was al van plan me op te geven bij de oppasdienst van de Bron na een oproep dat er nieuwe mensen werden gezocht”, vertelt Jenny: “ toen er op een zondag in april 2003 ineens geen oppas bleek te zijn. Er werd in de kerk gevraagd wie de oppasdienst die zondag wilde waarnemen. Spontaan zei ik ja”.

 

 

 

 

 

 

Mariët Dorenbos (links) en Hinke Marijke Jellema vertellen met enthousiasme en veel plezier over hun werkzaamheden voor de kinderdienst. Het belangrijkste is ‘hoe breng je de inhoud van het Bijbelverhaal van die zondagochtend over op de kinderen’.

Ies Meijer is coördinator van de actie Kerkbalans.

Om te zorgen dat deze actie in de 3e week van januari kan starten, beginnen de voorbereidingen hiervoor begin oktober. Vanuit de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) wordt er een thema aangereikt en is er allerlei folder- en promotie materiaal beschikbaar, zie op Kerkbalans. Hiermee wordt een folder ontworpen voor onze gemeente. 

Erik Keegstra is een van de organisten. "Zorgen dat mensen met plezier zingen en dat ze de liederen goed kunnen zingen." Dat is wat hij wil bereiken. Hij bereidt zich altijd voor: "Een bekende melodie zit al in je hoofd. Je kijkt vervolgens naar de tekst en vraagt je af wat voor kleur daar bij past. Is het bijvoorbeeld feestelijk of meer biddend? Past het bij de tijd van het jaar om de trompet open te trekken? Vaak is er een harmonisatie van de componist. Bij een onbekend lied probeer ik er achter te komen hoe het bedoeld is."

Jan Eikelenboom - Archivaris

Jan Eikelenboom is al vele jaren de archivaris van onze gemeente . Ook toen hij nog bij het Ministerie van Landbouw werkte hij als medewerker documentaire informatievoorziening.
Het archief van onze kerkelijke gemeente is tegenwoordig  opgeborgen  in het Geinlicht.
"Alle verslagen en dergelijke moeten bewaard worden. Colleges en taakgroepen zijn verplicht het zelf te brengen, maar dat doen ze vaak niet.