RobRob de Boer is een van de kosters in de Dorpskerk. In februari 2019 is Rob gevraagd of hij er wat voor voelde om mee te gaan draaien in de kostersgroep. Dirk den Hartogh heeft Rob begeleid tijdens een stage periode. Rob is inmiddels in staat om zelfstandig een kosterdienst te draaien.
Rob vertelt wat een koster zoal doet voordat een kerkdienst begint. In het Geinlicht doet hij de verlichting aan en zet hij de kratjes met koffiekopjes klaar voor de koffiedienst. Dan opent hij de kluis om de kerktelefoon en de geluidsapparatuur aan te zetten. Aan de verwarming hoeft niets te worden gedaan, aangezien dat allemaal automatisch geregeld wordt.
Om kwart voor tien laat hij de klok luiden. Verder plaatst hij de statenbijbel in de kerkzaal, legt hij het voorbedenboek klaar, en steekt hij de Paaskaars aan. Ook plaatst hij het doopvont, zet hij het avondmaalstel op tafel, en geeft hij de vaas met bloemen een plek in de kerk. En - niet onbelangrijk - hij activeert de microfoons, legt de headset voor de dominee klaar en test de geluidsinstallatie.
De kosters weten uiteraard hoe zij snel de nooduitgangen moeten openen als dat nodig mocht zijn.
Al met al zijn de werkzaamheden van een koster zeer divers en leuk om te doen, aldus Rob.

Henk Fijn van Draat vertelt dat hij vanaf het begin van de Meeleeflijn als een van de vijf coördinatoren is betrokken bij de Meeleeflijn. Het idee voor een Meeleeflijn ontstond naar het voorbeeld van één van de Utrechtse kerken en functioneert in onze gemeente vanaf maart 2015.

“Omzien naar elkaar is vanouds een wezenlijk kenmerk van de kerkelijke gemeenschap”, zegt Henk. De Meeleeflijn vult deze traditie aan met nieuwe en eigentijdse middelen zoals een vast email-adres en een Meeleeftelefoon die van 9 – 21 uur bereikbaar is.

avcieJohn1John Schutte is lid/coördinator van de audiovisuele commissie. Op dit moment doet hij dit samen met Jochem Wabbijn. Ze verlenen ondersteuning met beeld en geluid aan allerlei activiteiten binnen de kerk, niet alleen in kerkdiensten, maar bv ook bij kampeerweekend of een filmavond georganiseerd door de Taakgroep Vorming & Toerusting.

Bij verschillende kerkdiensten in het jaar zorgt niet het orgel voor de muzikale begeleiding, maar worden andere muziekinstrumenten gebruikt. We kennen allemaal de Dichterbij diensten, maar ook bij bijv doopdiensten of Pasen worden de vieringen op een andere manier muzikaal opgeluisterd.

Om te zorgen dat het geluid goed klinkt en alle instrumenten op elkaar zijn afgestemd, hebben John en Jochem de volgende voorbereidingen gedaan:

peter slingerlandPeter Slingerland vertelt dat hij binnen onze kerkelijke gemeente actief is op een aantal gebieden. Zo is hij vrijwel vanaf de oprichting betrokken bij de Webredactie. Hij verzorgt samen met Tobias Bos de technische voorzieningen van de website www.pgnn.nl en ondersteunt de webredactieleden bij het publiceren van aangeleverde teksten en afbeeldingen op de website.

Arend3 002De verspreiding van de orde van dienst (hierna verder OvD genoemd) wordt vanaf 2010 verzorgd door Arend van Baarsen. Arend heeft zijn studie Theologie in Utrecht afgerond en daarna als specialisatie een studie in geestelijke verzorging gedaan. Arend werkt nu 3 dagen in de week als geestelijk verzorger in Leiden in het LUMC. Met enige regelmaat bezoekt Arend de zondagdienst in de Dorpskerk en is als gastpredikant al een paar keer voorgegaan in één van onze kerkdiensten. Hij maakt tijdens de dienst gebruik van een zogenaamde brailleleesregel. Een vernuftig apparaat dat opgeslagen tekst omzet in brailletekens.

Autodienst EdVerburg

Ed Verburg is coördinator/planner van de autodienst.

Gemeenteleden, die niet in staat zijn in een redelijk tijdsbestek zelfstandig naar de Dorpskerk te komen, hebben op deze manier toch de mogelijkheid om de kerkdiensten bij te wonen.

Jenny Koops is al ruim 14 jaar coördinator van de oppasdienst. “Ik was al van plan me op te geven bij de oppasdienst van de Bron na een oproep dat er nieuwe mensen werden gezocht”, vertelt Jenny: “ toen er op een zondag in april 2003 ineens geen oppas bleek te zijn. Er werd in de kerk gevraagd wie de oppasdienst die zondag wilde waarnemen. Spontaan zei ik ja”.

 

 

 

 

 

 

Mariët Dorenbos (links) en Hinke Marijke Jellema vertellen met enthousiasme en veel plezier over hun werkzaamheden voor de kindernevendienst. Het belangrijkste is ‘hoe breng je de inhoud van het Bijbelverhaal van die zondagochtend over op de kinderen’.

Ies Meijer is coördinator van de actie Kerkbalans.

Om te zorgen dat deze actie in de 3e week van januari kan starten, beginnen de voorbereidingen hiervoor begin oktober. Vanuit de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) wordt er een thema aangereikt en is er allerlei folder- en promotie materiaal beschikbaar, zie op Kerkbalans. Hiermee wordt een folder ontworpen voor onze gemeente. 

Roel BeukerRoel Beuker vertelt als voorzitter van de Facilitaire commissie Gebouwen met passie over een aantal werkzaamheden die door de medewerkers van deze commissie worden verricht.

Frank BothoffFrank Bothoff is koster, maar vooral de technische man achter de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Kerktelefoon heeft niet meer zoveel met de telefoon of de KPN te maken", vertelt Frank: "maar het begrip bestaat nog steeds, het meeluisteren met de kerkdienst in je eigen kerk." De techniek heeft niet stilgestaan. "Tegenwoordig gaat het via internet. De meeste mensen maken nu gebruik van hun bestaande internetverbinding waardoor er geen (extra) kosten meer zijn. Voor mensen zonder internet zoeken we naar oplossingen die niet meer dan enkele euro's per maand kosten. En wij komen gratis langs."

Erik Keegstra is een van de organisten. "Zorgen dat mensen met plezier zingen en dat ze de liederen goed kunnen zingen." Dat is wat hij wil bereiken. Hij bereidt zich altijd voor: "Een bekende melodie zit al in je hoofd. Je kijkt vervolgens naar de tekst en vraagt je af wat voor kleur daar bij past. Is het bijvoorbeeld feestelijk of meer biddend? Past het bij de tijd van het jaar om de trompet open te trekken? Vaak is er een harmonisatie van de componist. Bij een onbekend lied probeer ik er achter te komen hoe het bedoeld is."

Jan Eikelenboom - Archivaris

Jan Eikelenboom is al vele jaren de archivaris van onze gemeente . Ook toen hij nog bij het Ministerie van Landbouw werkte hij als medewerker documentaire informatievoorziening.
Het archief van onze kerkelijke gemeente is tegenwoordig  opgeborgen  in het Geinlicht.
"Alle verslagen en dergelijke moeten bewaard worden. Colleges en taakgroepen zijn verplicht het zelf te brengen, maar dat doen ze vaak niet.