In het jaarverslag  2021 leest u over het brede pallet aan taken en activiteiten van de Diaconie en de groepen en doelen die wij steun(d)en.
In het jaarplan voor 2022 zijn de plannen voor het komend jaar weergegeven.

We willen u allen bedanken voor uw bijdragen in welke vorm dan ook!

Dat heeft het voor ons mogelijk gemaakt te helpen waar dit nodig was. Ook komend jaar doen we weer een beroep op u!

Het jaarplan is opgesteld aan de hand van het beleidsplan van onze gemeente “Uit overvloed”,

Voor informatie over de Diaconie, lees hier verder.

Als u na het lezen enthousiast bent geworden over een van onze activiteiten, laat het ons weten. Wij kunnen altijd hulp gebruiken.