PaasZondag1Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen.

Allerlei witte en gele bloemen zijn gebruikt in combinatie met buxustakjes in de schikking van vandaag.

De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we zijn voorbeeld volgen. Laten we zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdelingen onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

PaasZondag2