Over de rolverdeling in het boek Job

Eep Talstra verzorgt op woensdag 14 april en op woensdag 28 april, 2 avonden over het boek Job. 
Aanvang: 20.00 uur

Het boek Job lijkt wel op wat tegenwoordig complotdenken heet: wat wij zien aan ellende en bedreiging in het leven moét wel komen omdat er iemand belang bij heeft en zo de macht wil grijpen. Het recept dat altijd werkt is: argwaan. De Satan, vanouds de openbare aanklager in de hemelse hofhouding, gedraagt zich hier als iemand van de roddelbladen. “Job lijkt zo vroom , maar daar prik je zo doorheen, het is ‘fake’. Job vertrouwt immers alleen op God zolang het hem voordeel oplevert. Kijk maar eens wat er gebeurt als hij in de problemen komt.” Je kunt een opzettelijke complotdenker gelijk geven of tegenspreken, maakt dat echt uit? Heeft God wel een antwoord op deze satanische argwaan?

Kennelijk niet, want de beproeving van Job gaat door.

Wij weten als lezers van de eerste hoofdstukken wat er aan de hand is. Job zelf weet daar niets van. En zijn vrienden, die doen of ze alles van God begrijpen, weten dat ook niet. De vrienden gaan doen alsof zij wél begrijpen wat er aan de hand is: Job is natuurlijk zelf de schuldige aan zijn ellende. Zijn heftige ontkenning bewijst alleen maar dat hij zelf fout zit. ‘Je zult het er zelf wel naar gemaakt hebben, ontken dat nou maar niet.’ Alweer een complot, en opnieuw tegen Job. Heeft Job wel een antwoord op de argwaan van zijn vrienden? Is er nog leven na de argwaan?

Traditioneel is er in de kunst en de theologie vooral aandacht voor de gestalte van Job. Job als ‘de lijdende rechtvaardige’, als ons voorbeeld. Dan lijkt het alsof alleen Jobs vroomheid en uithoudingsvermogen op het spel staan. Of is er iets anders aan de hand?
Wat de lezer het meeste helpt is kijken naar de rolverdeling. De vrienden spreken alleen maar over God, ze spreken nergens met God. Dat doet Job juist wel, koppig. Zelfs als hij antwoord geeft aan zijn vrienden, gooit hij er steeds weer vragen aan God tussendoor. Hij heeft niks aan verklaringen, hij moet God spreken. Ook tussen God en Satan komt er na afloop geen verder gesprek meer. Vond God dat zinloos?

I.v.m. de corona-afspraken kunt u deze avonden alleen via internet volgen.
Net als de kerkdiensten op zondag, via YouTube en Kerkomroep.
Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Taakgroep Ontmoeten&Bezinnen