2021 De werken van Barmhartigheid 2In de weken voor Pasen zal elke week een van de zeven werken van barmhartigheid centraal staan:

de zieken bezoeken, de dorstigen drinken geven, de vreemdeling onderdak… zes ervan zijn te vinden in Matteüs 25: 35-36

Elke week is er een bijpassende collecte en een weekactie. De weekactie is een thuisopdracht voor iedereen die de voorbereidingstijd voor Pasen bewust wil meemaken.
Deze week is dat:

Weekactie 7e zondag van de veertigdagen, Pasen: De gevangenen bezoeken

‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’ (Mattheüs25).
Schrijf een kaartje aan iemand in de gevangenis Zie de Paasgroetenactie van Kerk in Actie in de weekinformatie (verzorgt de taakgroep Kerk in Actie Buitenland).