scherm kerkDe lockdown heeft gevolgen voor onze kerkelijke activiteiten. Het volgende is besloten:

Kerkdiensten: de kerkdiensten gaan door, maar wel zonder kerkgangers en via online uitzendingen. U kunt dus voorlopig niet meer naar de kerkdienst komen. Er is niets dat ons nu verbiedt om kerkdiensten met kerkgangers te houden en we kunnen dat ook veilig doen. Maar we zijn solidair met de rest van de maatschappij en nemen onze verantwoordelijkheid. We volgen daarmee ook het advies van de landelijke kerk. De kerkdiensten zijn te volgen via de gebruikelijke kanalen: www.pgnn.nl/kerktv en Kerkomroep.

Overige gevolgen:

  • Bij de kerkdienst zullen alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn om de dienst te houden. Omdat er geen kerkgangers zijn, is er uiteraard geen welkomstdienst. Er zal ook geen voorzang meer zijn door de predikant of een voorzanger. En er zullen geen blaasinstrumenten meer gebruikt worden.
  • Jeugdwerk: we volgen de richtlijn voor de scholen en houden geen fysieke bijeenkomsten meer.
  • Open Kerk en Op bezoek bij de dominee: de mogelijkheid blijft bestaan om op dinsdag en donderdag hiervoor naar de kerk te komen. Gegevens van de bezoekers worden genoteerd in verband met eventueel contactonderzoek en verder gelden alle voorzorgsmaatregelen.

Dit alles is in overleg tussen moderamen, kerkenraad en de werkgroep Gebruiksplan besproken en besloten. We denken daarmee op een veilige en verantwoorde manier in te spelen op de actualiteit. Het kan altijd zijn dat nieuwe inzichten of maatregelen betekenen dat we zaken toch anders moeten doen. We houden u op de hoogte.