Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag.
Wij gedenken dan de mensen die afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en steken daarbij een kaars aan. Omdat we beperkt zijn in het aantal mensen dat deze dienst kan bijwonen, hebben de families van de overledenen een uitnodiging ontvangen om de dag ervoor in een besloten gedachtenismoment de kaars zelf te ontsteken.Per familie zal steeds een van de predikanten dit korte gedachtenismoment begeleiden.

 

We gedenken op Eeuwigheidszondag ook hen die ons op andere tijden en plaatsen zijn ontvallen. Andere jaren kon iedereen dan naar de tafel komen om daar een kaarsje aan te steken. Dit jaar doen we het zo: de predikant steekt in de kerk een kaars aan, en u kunt op dat moment thuis een kaars aansteken. Zo zal het licht van de Eeuwige in vele huizen branden en ons verbinden met elkaar en met wie er niet meer zijn. Zet u thuis ook een kaars klaar?