In de kerkenraadsvergadering van 4 december 2019 heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de periode 2020 - 2025 vastgesteld. Bij het opstellen van het beleidsplan hebben we ons gerealiseerd dat we een grote rijkdom hebben als gemeente. We zijn een gemeente die samenleeft en naar elkaar omziet. Er zijn vele talenten in de gemeente en de financiën zijn voor de komende jaren op orde. Maar bovenal mogen we ons als gemeente het lichaam van Jezus Christus noemen. In een tijd waarin er veel sociale en geestelijke nood is, gunnen we het ook andere mensen om ons heen om te delen in die rijkdom die we hebben. De titel van het plan is daarom "Uit Overvloed".


Het beleidsplan geeft richting voor de komende vijf jaar zonder dat het een uitgewerkt actieplan is. In de eerste helft van 2020 zullen taakgroepen en commissies aan de slag gaan om de acties voor de komende tijd uit te werken en om te kijken wat misschien niet meer nodig is. Op een later tijdstip zullen we de gemeente informeren over de gemeenteavond die hierover georganiseerd zal worden. In de eerste Onderweg van 2020 zult u een uitgebreidere toelichting vinden. U kunt het volledige beleidsplan hier downloaden.