Op dinsdag 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, kunt u weer deelnemen aan de schrijfactie Write for Rights van Amnesty International. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie om brieven en kaarten te schrijven voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. De brieven vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en geven hoop aan mensenrechtenactivisten.

Dit jaar extra aandacht voor jongeren, de brieven en kaarten gaan o.a. naar Yasaman uit Iran en Nasu uit Nigeria. Wij nodigen u uit om op dinsdag 10 december tussen 10.30 en 17.00 uur aan te schuiven bij de andere schrijvers in de bibliotheek op de tweede Verdieping. Voorbeeldbrieven, kaarten en pennen liggen klaar. 
Vriendelijke groet
Petra Gerritse, Betty le Comte