20191203bloemschikkingnewBij Micha 4:1-8 (1e lezing van deze morgen):
Advent is toeleven naar de komst van de  Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De  bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dat leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.