Vanaf nu kan men naast contant geld en de collecte bonnen ook met de mobiele telefoon bijdragen aan de collectes in onze kerk.
Scherm PKN Nieuwegein NoordIn Nederland wordt steeds minder vaak met contant geld betaald. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat mensen nog contant geld op zak hebben. Huis aan huis collectes merken dit en zijn nu ook langzaam aan het overstappen naar mogelijkheden om mobiel te collecteren.
In onze gemeente zal dit dan mogelijk zijn met de Givt app die speciaal voor goede doelen en kerken is opgezet. Met Givt zijn alle giften anoniem en aftrekbaar voor de belasting. De kerk krijgt alleen een overzicht hoeveel er binnenkomt op beide collectes net als bij contant en collecte bonnen. Het werkt door de mobiel tegen de collecte zak aan te houden. Hierin zit dan een chip, waardoor de collecte bijdrage wordt bestemd voor de juiste bestemming.
In de volgende onderweg zal mobiel collecteren uitgebreider geïntroduceerd worden. Mocht u al eerder mee willen doen dan kunt u dat aangeven bij een van de diakenen.
Een korte instructie: Givt bij PKN Nieuwegein
Download de GIVT app: https://www.givtapp.net/download

Vul altijd de twee collectes in zoals deze vermeld staan in de weekinfo bij de collecte doelen.