De Taakgroep Vorming & Toerusting biedt u dit boeiende programma voor het voorjaar van 2019 aan. Klik voor het programma: hier