Op woensdag 19 december hebben we onze kerstmiddag. Deze middag begint om 13.30 uur met een viering in de kerkzaal. Daarna is er een gezellig samen zijn in het Geinlicht.
De middag duurt tot 16.00 uur.

Info bij: Annelies Jongejan. tel. 6022653