2017 september vesperElke laatste woensdagavond van de maand wordt er in de Nicolaaskerk de vespervieringen voor mensen met een verstandelijke beperking gehouden. Een grote groep vrijwilligers zorgt dat dit mogelijk is, een deel van de vrijwilligers ziet u op de foto die gemaakt is tijdens de start van het seizoen waar we met de vrijwilligers een maaltijd hebben en een vesper vieren. Er zijn mensen die als chauffeurs de bezoekers ophalen en wegbrengen, mensen die voor de koffie en thee na afloop zorgen en mensen van het koor.

Het zijn altijd fijne avonden waarin niet alleen de bezoekers maar ook alle vrijwilligers en mensen die zo langs komen van genieten. Iedereen is van harte welkom, als u nog mensen kent die misschien ook mee willen doen dan kunt u het bij de vespergroep melden. Woensdag 27 september is de start van het seizoen, om 19.15 uur in de Nicolaaskerk. Voor informatie over het jaarprogramma, klik hier.