De PGNN is sinds 2015 Groene kerk. De eerste en tot nu, de enige in Nieuwegein. Het Groene kerkentegeltje hangt na de verbouwing in de entree naar het Geinlicht en is nu ook van buiten zichtbaar. “Groene kerk” is geen keurmerk maar een belofte. Bij de aanvraag meld je welke concrete activiteiten je de eerste twee jaren doet op de weg van “duurzame ontwikkeling”. Je belooft dat je werkt aan de bewustwording van dankbaarheid voor de schepping en zorgzaamheid voor onze aarde. Iedereen kan zich laten inspireren en informeren op de jaarlijkse Groenekerkendag. Deze wordt in 2017 gehouden op zaterdag 7 oktober in De Inham, te Amersfoort. Opgave via: www.groenekerken.nl .


PGNN beloofde voor de startzondag in 2015 het thema duurzame ontwikkeling te kiezen. Daarnaast zouden vanuit de ZWO-commissie projecten worden gesteund die verbetering van het milieu betekenen. Bij de verbouwing van de Dorpskerk zou duurzaamheid een uitgangspunt zijn. Via het Diaconaal Platform Nieuwegein zouden de ontwikkelingen worden gemeld, zodat het ook voor de andere geloofsgemeenschappen gemakkelijker zou zijn om de aanvraag in te dienen om Groene kerk te worden. Het delen met andere geloofsgemeenschappen is een belangrijk doel van de Groene kerken-actie. De aandacht voor duurzame ontwikkeling leidt vervolgens ook tot bewuster gedrag in de huishoudens van de gemeenteleden. Bij de recente Kerkproeverij werd geconstateerd, dat er meer over het onderwerp zou moeten worden verteld in eigen media, maar ook in de diensten en gebeden.

Op de website van Groenekerken  vind je veel meer informatie over de Groene geloofsgemeenschappen, inmiddels bijna 140 in Nederland, niet alleen Protestantse, maar ook Rooms Katholieke en een aantal moskeeën. Over de PGNN en de plannen, is onder het kopje “is uw kerk al groen” de nodige informatie te vinden. Bij al deze kerken zie je dat een eigen “invalshoek” wordt gekozen, passend bij het karakter van de geloofsgemeenschap.
Als u meer lokale informatie wilt, kunt u ook terecht bij de werkgroep: “PGNN, Groene kerk”, trekker Henk van der Honing. Als u zelf ook actief wilt worden, dan bent u van harte uitgenodigd.