De Dorpskerk Jutphaas bestaat 200 jaar. Dit vieren we met een serie evenementen die half september 2019 start. De afsluiting is op 29 maart 2020, precies 200 jaar geleden na de inwijdingsdienst op 29 maart 1820. Beide dagen vallen op een zondag. Toevallig? Zie het als een goed voorteken. De evenementen zijn thematisch met elkaar verbonden via de lijn “Van Verleden tot Heden naar Toekomst”. Een belangrijk element bij het hele programma is de verbinding die we als kerkelijke gemeenschap hebben met de burgerlijke gemeenschap, specifiek in Nieuwegein, maar ook breder met de wereld om ons heen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

September 2019

Datum: Zondag 15 september
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 10.00 uur

Startdienst

Op 15 september starten we het jubileumjaar van de Dorpskerk. Dat doen we met een bijzondere kerkdienst. De kerk heeft een goed verhaal. In de Dorpskerk komen we al 200 jaar samen rondom dat goede verhaal. In deze bijzondere kerkdienst wandelen we door dat verhaal en ontmoeten onderweg verschillende personen. Bijbelse personen die mensen vóór ons tegenkwamen op hùn levensweg. We gaan met ze in gesprek, zoals mensen door de jaren heen hebben gedaan en mensen lang na ons nog zullen doen.

De dienst begint gewoon om 10.00 uur in de Dorpskerk. Daarna gaan we op pad. Langs een uitgezette route van een kleine 2 kilometer zijn er ontmoetingen met Bijbelse personen die gespreksstof meegeven voor jong en oud. De route voert naar het Kerkveld, de plek van de eerste Dorpskerk van Jutphaas. Weer terug in onze Dorpskerk sluiten we de dienst gezamenlijk af. Na afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade en soep met broodjes.

Tentoonstelling 200 jaar Dorpskerk

Op zaterdag 14 september (Open Monumentendag 2019) en zondag 15 september wordt in het Geinlicht en in de Dorpskerk een tentoonstelling over het tweehonderd jarig bestaan en de geschiedenis van de Dorpskerk geopend. Veel voorwerpen, waaronder de borden van Anna van Rijn en de rouwborden van familie de Malapert, die ooit in de kerk hebben gehangen zullen tijdens deze tentoonstelling te zien zijn. Ook zijn er voorwerpen die iets vertellen over de geschiedenis van de kerk als instituut en voorbeelden van wat er in de huidige tijd in de kerk gebruikt wordt.

De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Officiële opening
Zaterdag, 14 september is om 10.00 uur de officiële opening van de tentoonstelling “200 jaar Dorpskerk”. Ook zijn er deze zaterdag twee lezingen, in samenwer- king met museum Warsenhoeck. In deze lezingen wordt verteld over het Kerkveld, Anna van Rijn en de zogenaamde rouwborden. De eerste lezing is om 10.45 uur, de tweede lezing is om 13.30 uur.

Data: 14 en 15 september 2019
Locatie: Geinlicht en Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Tijd: Zaterdag van 10.00-16.00 uur, Zondag van 13.00-16.00 uur
Entree: Gratis

Oktober 2019

Datum: Woensdag 16 oktober
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 19.45 uur (zaal open 19.15 uur)
Toegang: Gratis

Lezing over de Dorpskerk te Jutphaas

De lezing wordt gegeven door Johan Steen en hij zal de geschiedenis van de kerk toelichten, de reformatie en het verhuizen van het Kerkveld naar de huidige plek aan de Nedereindseweg. Waarom de kerk moest verhuizen van het Kerkveld naar de nieuwe plek en waarom voor die plek gekozen is. Wat er in de 200 jaar van haar bestaan met de kerk en haar omgeving gebeurd is. De 200 jaar geschiedenis komt zoveel mogelijk aan bod. Niet alles van de kerk is bewaard gebleven: wat is er nog over?

In de presentatie zijn veel plaatjes (foto’s en tekeningen) opgenomen. Bekende en minder bekende. Maar vooral zullen de verschillen te zien zijn met de situatie in en rond de Dorpskerk nu en in het verleden. Er zijn opmerkelijke verschillen!

Bijbelse Miniaturen

boekbespreking door ds. de Rivecourt

Met het boek "Bijbelse Miniaturen" uit 2018 biedt Carel ter Linden hulp bij een nieuw verstaan van de oude bijbelse verhalen. "De verhalen moeten zo overkomen dat iedereen voelt: dit is niet van vroeger, dit is van nu" zegt hij een interview in dagblad Trouw. Vanuit de huidige inzichten, ruimdenkend en niet-dogmatisch bespreekt hij in steeds anderhalve bladzijde 70 bijbelverhalen.

In drie avonden onder leiding van ds. Hester de Rivecourt bespreken we enkele hoofdstukken van "Bijbelse miniaturen", en gaan we op zoek naar de tijdloze wijsheid in bijbelverhalen. De avonden zijn uitdrukkelijk bedoeld ter inspiratie van - en omruimte te geven aan - mensen die zich tot een liberale manier van geloven aangetrokken voelen en daar in alle openheid met elkaar over willen spreken. U hoeft geen lid van de kerk te zijn om hieraan mee te doen.

De theoloog en predikant Carel ter Linden is bekend van de huwelijks-, doop- en rouwdiensten van de koninklijke familie en van andere boeken zoals: "Wandelen op het water" en "Wat doe ik hier in Godsnaam?"

Aanmelden (vóór maandag 23 september) bij ds. Hester de Rivecourt | dshesterderivecourt@pgnn.nl | 030-6022906.

Data: 2 oktober (over pagina 11 t/m 60), 30 oktober en 27 november 2019
Locatie: ’t Geinlicht, Nedereindseweg 1-3
Tijd: 19.30-21.00 uur

November 2019

Datum: Zondag 3 november
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 10.00 uur

Oogstdienst

De "Dankdag voor Gewas en Arbeid" valt ieder jaar op de eerste woensdag in de maand november. Aansluitend op deze traditie wordt in de eerste week van november de "Oogstdienst" gehouden. In deze dienst staat onze dankbaarheid voor gewas en arbeid centraal. Dit jaar is de oogstdienst op zondag 3 november 2019. Het is al vele jaren traditie om deze dienst samen met de predikanten en diakenen van de Protestantse Gemeente "De Rank" en de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord voor te bereiden.

In 2017 stond de oogstdienst in het teken van "Geloof in de gevangenis". Samen met predikanten en diakenen Oogstdienst 2017 van beide kerken werd deze dienst voorbereid door Arjen Plantinga, die namens de Dorpskerk als diaken verbonden is aan de Gevangenis in Nieuwegein. In 2018 was het thema "eerlijke kleding". Ook dit jaar zal de dienst weer worden voorbereid door predikanten en diakenen van beide kerken. Namens de "Dorpskerk" de diakenen Jenny Prins, Jenny Schenk en Ida Vissers namens de "De Rank". Het thema is nog niet bekend maar het zal ongetwijfeld weer een boeiende dienst worden.

Rock Solid

Rock Solid: Snel, interessant en actief. Rock Solid is de ideale mix van gekke fun met extra inhoud! Zo wordt Rock omschreven op de website - en nu is er, in het kader van 200 jaar Dorpskerk, een extra avond Rock Solid, waar iedereen welkom is. Met jong en oud gaan we kennismaken met Rock Solid. Samen gaan we op reis door de tijd. Van prehistorie naar de romeinse tijd. Via de Jezus’ tijd en de middeleeuwen op weg naar de toekomst. Dit doen we via alle vaste onderdelen van Rock Solid: de starter, het weerwoord, opening, aankondigingen, preek van de week, de uitsmijter en natuurlijk de chill out met fris en chips. We hopen dat velen van jullie komen kennismaken.

Datum: Vrijdag 8 november 2019
Locatie: ’t Geinlicht, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 20.00 uur
Entree: Gratis

December 2019

Kamermuziekconcert

Direct bij het binnenkomen van de Dorpskerk valt de intieme sfeer van de ruimte op. In combinatie met de fraaie lichtval maakt dit de ruimte zeer geschikt voor kleinschalige concerten, zoals kamermuziek. De tweede zondag van de maand is het in de Dorpskerk al een paar jaar "kamermuziekmiddag". Het kamermuziekesemble Gheyn Consort, heeft dan de Nieuwegeinse Dorpskerk als thuisbasis. Dit professionele ensemble bestaat uit een vaste kern van viool, altviool, cello en klavecimbel.

De bouw van de Dorpskerk is gestart in 1819. In dat zelfde jaar schreef Franz Schubert zijn inmiddels beroemde Piano Quintett in A-Dur, beter bekend als het Forellen Quintet. Dit stuk is gebaseerd op een eerder door Schubert geschreven lied, Die Forelle. Hij schreef het stuk tijdens een vakantie in Steyr, op verzoek van een vriend. De vrolijke ongedwongen sfeer en pret van een vakantie klinkt duidelijk door in dit werk. Het Gheyn Consort speelt voor dit concert in de samenstelling viool, altviool, cello, contrabas en piano.

Datum: Zondag 8 december 2019
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 16.00 uur
Entree: Euro 10,-

Januari 2020

Datum: Vrijdag 17 januari 2020
Locatie: Dorpskerk / ’t Geinlicht, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Entree: Euro 5,- (inclusief pauzedrankje)

Dorpskerk, de musical

Op vrijdag 17 januari 2020 spelen verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling "Dorpskerk, de musical" in de Dorpskerk van Nieuwegein-Noord. De tekst en liedjes zijn speciaal geschreven ter gelegenheid van de viering van 200-jarig bestaan van de kerk. Actualiteit en geschiedenis van dorp en kerk vinden een plaats in een vrolijk verteld en gezongen verhaal.

"Dorpskerk, de musical" vertelt het meeslepende verhaal van Roos en Pim. Roos is een actief kerkenraadslid van de Protestantse Gemeente in Nieuwegein. Samen met haar collega-kerkenraadsleden houdt zij de gemeente draaiende. Dit jaar viert de gemeente het 200-jarig bestaan van hun prachtige kerkgebouw. Pim is net in Nieuwegein komen wonen en heeft helemaal niets met welke kerk of welk geloof dan ook. Toch kruisen hun wegen elkaar, met onverwachte en spannende gevolgen. Hun liefde lijkt helaas geen kans van slagen te hebben, de verschillen zijn te groot. Gelukkig komt het allemaal goed, want "het is een musical".

"Dorpskerk, de musical" is zowel een musical als een parodie op een musical. Nieuwe teksten op bestaande musicalliedjes, uit bijvoorbeeld The Sound of Music, West Side Story en Les Miserables, vertellen het universele verhaal van de liefde. De musical heeft een actuele spits: de toekomst van kerkelijke gemeenschappen in Nederland.

Aanmelden (liefst voor 10 januari) bij Jetty Haalboom | j.j.haalboom@planet.nl
U bent dan verzekerd van een plaats. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom.

Jongerendienst

met optreden van koor Hatikwa

Op zondag 19 januari 2020 gaan we een "Jongerendienst" organiseren die jong en oud in onze kerk zal aanspreken. Ds Inge Hoek zal voor gaan in deze dienst. En hoewel het thema nog niet bekend is zal het ongetwijfeld gaan over 200 jaar jongeren in de Dorpskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door het jongerenkoor Hatikwa uit Nieuwegein. Hatikwa is een koor voor jongeren en jongvolwassenen met een passie voor muziek en een passie voor God. Dit komt samen in de liederen die ze zingen, van gospel en pop met een boodschap. We laten ons verrassen!

Datum: Zondag 19 januari 2020
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 10.00 uur

Februari 2020

Datum: Zondag 2 februari 2020
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 10.00 uur

Kerk in Aktie buitenland

Zondag 2 februari 2020 zal de gebruikelijke Zondag voor het Werelddiakonaat gehouden worden. Tijdens deze dienst gedenken we hoe door een groep gemeenteleden in het verleden en heden aandacht werd en wordt gevraagd voor het werk van zending en uitzending. Van zending via ZWO spreken we nu van Kerk in Aktie Buitenland. Daarom zal Kerk in Actie Buitenland deze zondag aandacht vragen voor het diakonale werk in Zuid-Afrika.

Psalmen door de eeuwen heen

in de calvinistische traditie

Wie aan een protestantse kerkdienst denkt, krijgt vrijwel direct een associatie met een zingende gemeente, doorgaans begeleidt met een orgel. Vaak wordt er een psalm gezongen. De manier waarop gezongen wordt en werd is nogal verschillend. Het tempo verschilt van kerk tot kerk, maar ook de tekst die men zingt is vaak anders.

Hoe is deze verschillende manier van zingen ontstaan en waar komt het idee vandaan om psalmen op een berijmde manier te zingen? Welke, soms diepe, emoties zijn er verbonden met de verschillende manieren van zingen? Hoe zongen onze voorouders de psalmen en waarom? Zijn de psalmen altijd met orgel begeleidt en zo ja, hoe dan? Vragen die op deze avond aan bod komen en waarop we zelf, soms luisterend, maar ook actief zingend ervaren wat er in de loop van 400 jaar dat calvinisten hun psalmen zingen, is gebeurd.

Dr. Arie Eikelboom was van 1975 tot 2014 als kerkmusicus verbonden aan de Maranathakerk in Den Haag. Hij doceerde Hymnologie en Cantoraat aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en aan het Utrechts Conservatorium was hij docent muziekgeschiedenis. Daarnaast was hij ook enkele jaren als docent kerkmuziek verbonden aan het Utrechts Conservatorium en de Hogeschool Gorinchem I.D.E. Bij het Seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit (Utrecht, Kampen, Leiden) is hij regelmatig gastdocent voor kerkmuzikale vakken. Momenteel werkt hij aan een omvangrijke reeks boeken over de hymnologische ontwikkelingen vanaf het begin van de christelijke kerk tot nu.

Datum: Zaterdag 29 februari 2020
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 20.00 uur

Maart 2020

Data: Maandagavonden 24 februari en 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2020
Locatie: ’t Geinlicht, Nedereindseweg 1-3
Tijd: 19.30-21.00 uur

Bezinnen voor Pasen

In de voorbereidingstijd voor Pasen is er elke maandagavond een bezinningsavond. Iedere deelnemer krijgt een uniek, eigentijds dagboekje van de hand van de predikanten. De avonden worden afwisselend geleid door ds. Inge Hoek en ds. Hester de Rivecourt. Iedereen is welkom en je hoeft je hiervoor niet op te geven.

ds. Inge Hoek | 030-6042655 | dsingehoek@pgnn.nl of bij ds. Hester de Rivecourt | 030-6022906 | dshesterderivecourt@pgnn.nl

De kerk over 200 jaar...

Forum/discussiepanel met drs. Rinus van Warven

We hoeven niet de illusie te hebben dat geloof, religie en zingeving ooit zullen verdwijnen. De mens is nu eenmaal ongeneeslijk religieus. Sommige kerkelijke instituties zullen verdwijnen, kaders zullen verschuiven. Maar de antenne, waarmee wij iets van het hogere kunnen opvangen, is de mens niet kwijtgeraakt. Het oog van de menselijke ziel is niet verstopt geraakt.
Echter: als de gevestigde kerk een museum wordt, een etalage van waarheden, die men koestert, dan is die kerk precies het tegendeel van wat Jezus bedoelde toen hij zei dat het licht in het duister schijnt. Als wij onze opdracht niet verstaan om dat licht te laten schijnen, dan wordt onze godsdienst rampzalig. De gevolgen van een inhumane godsdienstigheid worden op tal van terreinen zichtbaar. Maar er is gelukkig een vorm van spiritualiteit/kerk-zijn /zingeving denkbaar die de ogen van haar ziel niet verstopt heeft, die zicht biedt op humaniteit. Maar dan zullen we aan het werk moeten. Want als we niet uitkijken is de toekomst ook al niet meer wat ze vroeger was. De mens kan die toekomst steeds meer zelf maken, maar ook breken. Zeker als het om kerk, zingeving en religiositeit gaat. Met een knipoog naar een citaat van kunstenaar Claus Oldenburg durf ik te zeggen dat ik voor een vorm van geloven ben die wel wat anders te doen heeft dan in een kerk aan de muur te hangen.

Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie en cultuurfilosofie. Hij specialiseerde zich in levensbeschouwelijke, spirituele en religieuze communicatie, die hij ook wel zingevings-communicatie noemt. Hij is werkzaam als redacteur, uitgever en publicist. Verder doceert hij filosofie, ethiek, journaistiek en communicatie aan diverse opleidingsinstituten. Hij werkt parttime als pastor bij de Lutherse gemeente in Kampen.

Aanmelden (liefst voor 7 maart) bij Jetty Haalboom; j.j.haalboom@planet.nl - u bent dan verzekerd van een plaats, maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!

Datum: Zaterdag 14 maart 2020
Locatie: Dorpskerk / ’t Geinlicht, Nedereindseweg 1-3
Tijd: 13.00-16.00 uur (na de inleiding is er een pauze)
Entree: Euro 7,50 (inclusief pauzedrankje)

Datum: Zondag 29 maart 2020
Locatie: Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3
Aanvang: 10.00 uur

Jubileumkerkdienst

Op zondag 29 maart 1820 werd de nieuwe Dorpskerk in gebruik genomen. Tweehonderd jaar later valt 29 maart weer op een zondag. En dat gaan we vieren! Een bijzondere dienst van nu, met oog voor de traditie van dit huis en met open oog voor de toekomst. We leven ons in in de tijd van de gelovigen van toen en voelen ons verbonden met de mensen die ons voorgingen en na ons zullen komen. Voor dit alles danken wij en zingen wij God lof met het speciaal voor ons geschreven jubileumlied.

Fotowedstrijd

Fotowedstrijd 200 jaar Dorpskerk

In samenwerking met FotoGEIN wordt door de werkgroep Dorpskerk 200 jaar (WGD200) een fotowedstrijd gehouden, met als thema: "De Dorpskerk - Nedereindseweg Nieuwegein (Jutphaas), in al haar hoedanigheden". Alle foto’s zijn welkom, maar deze moeten wel aan een aantal criteria voldoen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional). Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden
 • De foto’s dienen gemaakt te zijn in 2019. Oude foto’s uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto essentieel verandert is niet toegestaan. Beeldbewerking is wel toegestaan.
 • De foto’s moeten worden geüpload zonder beeldmerk of handtekening.
 • De inzender geeft WGD200 d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) online of in de krant te publiceren.
 • Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s aanbieden.
 • Pornografisch-, seksueel-, gewelddadig- en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd.
 • De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.
 • WGD200 behoudt zich het recht om foto’s te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.


Deelname is gratis.

Insturen
De foto’s kunnen worden ingestuurd (max. resolutie van 400dpi) naar: dorpskerkjutphaas200jaar@gmail.com

Jury
Er wordt een vakkundige jury samengesteld, die zal oordelen welke deelnemers voor een prijs in aanmerking komen. In de periode van 1 januari tot 28 februari 2020 wordt er gejureerd. De datum van de prijsuitreiking is 14 maart 2020.

Prijzen
Er worden 3 prijzen beschikbaar gesteld.

 • Eerste prijs: Euro 100,-
 • Tweede prijs: Euro 50,-
 • Derde prijs: Euro 25,-

De 15 mooiste foto’s zullen worden tentoongesteld in het Geinlicht en in de hal van het gemeentehuis.

Periode: Van 1 oktober tot 31 december 2019

© 2019 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Please publish modules in offcanvas position.