In het Geinlicht staat een boekenkast met boeken die u gratis kunt lenen.

Hiermee willen we u en jullie hulp bieden bij geloven in deze tijd en een idee geven hoe we dat in onze gemeente doen.

Ouders kunnen boeken lenen om voor te lezen aan hun kinderen. Kinderen kunnen er zelf boeken pakken. Er staan boeken voor jeugd. En voor volwassenen.

U vindt er boeken over geloof en kunst, poëzie en muziek. Er zijn moderne romans die een boeiend licht werpen op geloof. We zetten er wat toegankelijk hedendaags theologisch werk neer, dat past bij onze gemeente. Ook staan er boekjes met een pastoraal oogmerk: over verlies en rouw bijvoorbeeld. En verschillende soorten Bijbels, waaronder de nieuwste uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling: de Groene Bijbel.

De kast zal steeds verder gevuld worden met actuele werken door de predikanten en door Agnes van der Beek. Daar hebben we een grotere boekenkast voor nodig dan er nu staat. Die is al in ons bezit, en wordt binnenkort opgeknapt en geplaatst.

Het kan dat u een boek mist. Dat kunt u bij Agnes aangeven, dan kijkt zij met ds. Inge Hoek of ds. Hester de Rivecourt of uw suggestie past in de opzet van onze boekenkast.

Onze kerkelijke gemeente wil royaal zijn in het delen van wat er voor moois in boeken staat geschreven over het geloof. Daarom kunt u de boeken gratis lenen, vol vertrouwen dat u ze weer terugbrengt, zodat anderen ze ook kunnen lenen. Onze kerkelijke gemeente biedt u dit aan. Mocht u willen bijdragen, dan kan dat: u kunt een boekenbon doneren, via Agnes van der Beek.

Voor contact over de boekenkast: Agnes van der Beek 030-6034765