201014VerhalenVanLiefdeOp 7 december vindt om 20:00 uur de tweede bijeenkomst boekbespreking plaats om 20:00. Ook deze bijeenkomst wordt digitaal gehouden. Kijk vanaf 19:55 via Live Kijken op deze website.

Padraig O Tuama is dichter en theoloog en woont in Belfast. In die stad deed hij intensieve ervaring op met conflictverwerking. Zijn boek “Verhalen van liefde en alles wat schuurt” laat zich niet lezen als een betoog of een analyse, maar als een gedicht of als een gebed.
 

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag.
Wij gedenken dan de mensen die afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en steken daarbij een kaars aan. Omdat we beperkt zijn in het aantal mensen dat deze dienst kan bijwonen, hebben de families van de overledenen een uitnodiging ontvangen om de dag ervoor in een besloten gedachtenismoment de kaars zelf te ontsteken.Per familie zal steeds een van de predikanten dit korte gedachtenismoment begeleiden.

Dit jaar geen kerstpakketten, wèl kersttasjes met daarin een aantal producten en waarschijnlijk een Jumbopas waarop een mooi bedrag staat waarmee men zelf de boodschappen kan doen. Hiervoor wordt uw financiële hulp gevraagd. Uw bijdrage kunt u voor 30 november storten op NL58INGB0007361276 t.n.v. DIAKONIE PGNN, onder vermelding van kerstpakketten 2020. U kunt een kerstbemoediging op een kaart schrijven, voor in de kersttas. De kaart kan voor 30 november ingeleverd worden in een bak in de kerk, of aan Jenny Prins worden gegeven.

Op dit moment mag er weer gedoopt worden (Richtlijn RIVM en protocol Protestantse Kerk).
De eerstvolgende gelegenheid om de doop te ontvangen:
• 13 december door Ds. Inge Hoek.
• 14 februari 2021 door Ds. Hester de Rivecourt

Wil je je kind of jezelf laten dopen neem dan contact op met: Ds.HesterRivecourt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 6022906 of Ds. Inge Hoek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 6042655

 

Op vrijdagochtend 11 december van 10.00 – 11.00 uur zal Annelies Jongejan samen met Jan Hoogeboom een muzikaal uurtje verzorgen.

Dit zal te volgen zijn op de zelfde manier als een kerkdienst op zondagmorgen (luisteren en kijken)
Het is niet de bedoeling dat u naar de Dorpskerk komt.
U kunt hier wel aan bijdragen. Wilt u een lied horen en zien wat u mooi vind, laat het mij dan weten.
Dit kan:

  • per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • per telefoon: 6022653
  • per post: Bazuinlaan 6 3438 CT of gewoon in de brievenbus.


Graag voor 22 november.
Hartelijke groet, Annelies Jongejan

 

 

In de kerkenraadsvergadering van 4 december 2019 heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de periode 2020 - 2025 vastgesteld. Bij het opstellen van het beleidsplan hebben we ons gerealiseerd dat we een grote rijkdom hebben als gemeente. We zijn een gemeente die samenleeft en naar elkaar omziet. Er zijn vele talenten in de gemeente en de financiën zijn voor de komende jaren op orde. Maar bovenal mogen we ons als gemeente het lichaam van Jezus Christus noemen. In een tijd waarin er veel sociale en geestelijke nood is, gunnen we het ook andere mensen om ons heen om te delen in die rijkdom die we hebben. De titel van het plan is daarom "Uit Overvloed".

I.v.m. de Covid-19 maatregelen zal de geplande Taizéviering op zaterdag 7 november helaas NIET doorgaan. Hopelijk wordt de situatie snel beter: als samenzang weer mag én er niet al te veel andere belemmeringen zijn aangaande het bezoeken van de kerk zullen wij weer Taizévieringen gaan organiseren. Dat is ook de reden dat we de geplande data laten staan en die pas van de website verwijderen als zeker is dat we de viering niet kunnen houden. We houden "de vinger aan de pols".

Namens de werkgroep, Lianda Elberse

Beste gemeenteleden,

Via de media heeft u ongetwijfeld al gehoord dat er nieuwe maatregelen en dringende adviezen gelden in het kader van de corona epidemie. Ook ten aanzien van de kerkdiensten. Uiteraard volgen wij die dringende adviezen op.

We blijven de wekelijkse kerkdienst met elkaar op zondag vieren, zowel in de kerk als op afstand. De kerkenraad nodigt u van harte uit!

Vanaf zondag 11 oktober zijn er de volgende aanpassingen:

  • Per dienst kunnen er maximaal 30 kerkgangers toegelaten worden, naast de mensen die meewerken aan de dienst.
  • Bij alle verplaatsingen dragen we een mondkapje, voor zover mogelijk.
  • Na de dienst is er voorlopig geen koffie en thee drinken.

Hierbij het overzicht van de regels zoals die nu gelden:

Dorpskerk

Elke dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur staan de deuren van de kerk wijd open.
Of het nu is om stil te worden, een kaarsje aan te steken, je hart te luchten of om de kerk eens van binnen te zien: iedereen is van harte welkom!
Er zullen altijd twee gemeenteleden aanwezig zijn om u of jou te ontvangen.
Buiten, in de tuin van de kerk, zit een van de predikanten. Anderhalve meter verder staat een bankje. Wie wil kan spontaan even op dat bankje gaan zitten voor een korte ontmoeting.
Elke dinsdag (Hester) en donderdag (Inge) tussen 12.00-14.00 uur. En als het regent? Dan zitten we ìn de kerk. 
We verheugen ons erop u of jou te ontmoeten!

Voorlopig is er op de maandagavond geen "Uurtje Bron".

In deze tijd van online kerkdiensten hebben meer mensen behoefte aan de digitale versie van de weekinformatie.  Als u de weekinformatie per E-mail wilt ontvangen kunt u dat aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .