Deze diaconale prijs werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen. De prijs draagt de naam van de Dienaar Gods Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente.

Het gaat bij de Ariënsprijs om een diaconaal project of activiteit. Dit is een activiteit gericht op:

– Zorg en barmhartigheid
– Gerechtigheid
– Verzoening en vergeving

Ons werk in de Penitentiaire Inrichting is genomineerd voor deze prijs. We zijn op zoek naar stemmen!

Stemmen kan tot 15 oktober 2022 door hier te drukken

We zijn nummer 22 in de rij van alle projecten.

De heer Rasch zou 12 oktober komen vertellen over Joh. de Heer. Maar helaas door een ongeval waardoor hij 8 weken moet revalideren gaat dit niet door. Dit wordt nu onze gezellige bingomiddag. Voor november gaan we op zoek naar een andere invulling. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur U bent van harte welkom.
Hartelijke groet, Annelies

Bent u geïnteresseerd in een reis met gemeenteleden en eventueel ook anderen? Er is nu een reis in voorbereiding naar Berlijn. Waarschijnlijk in het voorjaar van 2023, een reis van 6 dagen. Vanuit Ontmoeten & Bezinnen zijn ondergetekenden ermee begonnen. Wij laten de reis door Drietour faciliteren.

Informatiebijeenkomst op dinsdag 4 oktober 19.30-21 uur in het Geinlicht.

Actueel, interessant en nuttig: bezoek aan de Eemlandhoeve en Kruiskerk Nijkerk op zaterdag 8 oktober.

De Eemlandhoeve is een boerderij waar boer Jan Huijgen de verbinding laat zien tussen landbouw-omgeving, voedsel en gezondheid.

Voorafgaand brengen we een bezoek aan de Kruiskerk te Nijkerk, waar ds. Veronique ook werkzaam is. (www.kruiskerk.nl)

GeinkunstGeinKunst presenteert Fantastische Bijbelverhalen. Een tentoonstelling in Geinlicht van Martin Frericks. Tijdens de Open Kerk is de kunstenaar aanwezig. Contact: ds. Véronique Lindenburg.

In Nieuwegein worden Oekraïense vluchtelingen door particulieren en het Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein (SVN) opgevangen. Het SVN doet dat al in de Luifelstede en gaat dat ook doen in het Regionaal Psychiatrisch Centrum in Galecop. Dat Centrum wordt aangepast, zodat daar 120 vluchtelingen kunnen worden opgevangen de komende tijd.
Er is druk overleg geweest tussen de Gemeente Nieuwegein, Vrijwilligershuis, SVN en de kerken uit Nieuwegein. Daaruit kwam een taakverdeling. De kerken gaan zich richten op het oprichten van een buddyproject.

In het jaarverslag  2021 leest u over het brede pallet aan taken en activiteiten van de Diaconie en de groepen en doelen die wij steun(d)en.
In het jaarplan voor 2022 zijn de plannen voor het komend jaar weergegeven.

We willen u allen bedanken voor uw bijdragen in welke vorm dan ook!

20201217OpenKerkElke dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er een predikant of kerkenraadslid in de Dorpskerk. Wie wil kan spontaan even langs gaan voor een goed gesprek met (meestal) Véronique  op de dinsdag of Inge op de donderdag. 

In deze tijd van online kerkdiensten hebben meer mensen behoefte aan de digitale versie van de weekinformatie.  Als u de weekinformatie per E-mail wilt ontvangen kunt u zich daarvoor aanmelden via het aanmeldformulier.