Zondag 7 december zal in onze gemeente worden gecollecteerd voor het ebola-noodhulpprogramma van Kerk in Actie. De diaconie zal de collecteopbrengst verdubbelen uit haar reserves. Kerk in Actie maakt deel uit van de actie Giro 555 en richt zich op de gevolgen van de epidemie in Liberia en Sierra Leone.

Koop de Adventskalender 2014: Stem die mij roept! De adventskalender van de PKN is een tafelkalender met daarin 26 grote kerstkaarten met elk een meditatieve tekst en een passende, kleurrijke afbeelding. Hij kost € 7 (Kalender PKN € 6 + Sponsorgeld voor Serious Request € 1) Intekenen mogelijk in de hal van de kerk na de dienst.

De inzameling van kleding voor de gevangenen is weer een groot succes geworden. Op zaterdag 16 november werd door de diaconieën die betrokken zijn bij het Diaconaal Overleg van Nieuwegein een kledingactie georganiseerd voor de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein. Op drie plaatsen werd de kleding verzameld. Fijn dat zoveel mensen eraan hebben meegewerkt om kleding in te leveren. Op maandag17 november is alles afgeleverd in de gevangenis.

14 december 2014 in de Dorpskerk, ds. Hester de Rivecourt,
8 februari 2015 in de Dorpskerk, ds. Hester de Rivecourt,
22 maart 2015 in de Bron, ds. Inge Hoek.
Wil je je kind of jezelf laten dopen, neem dan contact op met een van de predikanten.

Elk jaar in december organiseert 3FM samen met het Rode Kruis de actie ‘Serious Request’. Dit jaar gaat het geld naar meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. Met de nieuwe chill’inn groep hebben we een sponsorloop bedacht om deze actie te steunen. De sponsorloop vindt plaats op 14 december 2014, na de dienst, bij de Dorpskerk. De sponsorloop is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. Vind je het leuk om mee te rennen voor het goede doel?

Al jarenlang zijn oecumenische  vieringen voor en met mensen met een verstandelijke beperking een begrip in Nieuwegein en Omstreken.
Zo’n vijftig bezoekers komen naar deze vieringen, omringd door evenzoveel vrijwilligers.
iedere laatste woensdag van de maand is de viering  in de Nicolaaskerk, Utrechtsestraatweg 8, Nieuwegein-Noord.

We gaan dit jaar voor de 15e maal kerstpakketten maken voor mensen die weinig geld te spenderen hebben in Nieuwegein. Weet u adressen waar een pakket van harte welkom is, meld dit dan bij ons voor 23 november.
Op 9 en 16 november worden de boodschappenbriefjes uitgedeeld. Inleveren van de boodschappen op 30 november in de Bron, 7 december in de Dorpskerk en 8 december in de Bron 9.00- 10.00 uur. 

Op vrijdagavond 12 december en zaterdag 13 december wordt er rondom de Dorpskerk een kerstmarkt georganiseerd door de Activiteitencommissie samen met de werkgroep Creatief. Het (kerst)assortiment van de Creatief-groep wordt te koop aangeboden. Daarnaast zijn er kraampjes met boeken, kerststollen, kerststukjes en zijn er oliebollen en glühwein. Het geheel wordt omlijst met sfeervolle muziek.  De netto-opbrengst is voor de kerk.

Het voorgenomen besluit van de kerkenraad om de Dorpskerk te handhaven en De Bron op termijn te sluiten was het onderwerp van een gemeenteavond op 9 juli. Ongeveer 100 gemeenteleden waren aanwezig om mee te praten over het programma van eisen voor de Dorpskerk en het Geinlicht, de consequenties daarvan, het verdere traject in de uitvoering van de plannen en de actuele situatie. Er kwamen vragen over onder meer de financiën en de beoogde verbouwing. Onder de leesmeerlink een verslag.