We vieren Pasen in drie dagen: van het moment dat op Witte Donderdag de zon ondergaat tot het ochtendgloren op Paasmorgen. De diensten vormen met elkaar één geheel. Op Witte Donderdag luiden de klokken en begint de dienst met de groet en bemoediging, maar daarna wordt het stil. Pas aan het eind van de Paasnacht zal de zegen klinken, en luiden de klokken weer. Drie dagen als een doortocht door het lijden heen naar de opstandingsmorgen.

Op 2 april gaan we naar de Passion in Enschede met iedereen die dat leuk vindt. Vertrek: 18:15 op donderdagavond 2 april vanaf parkeerplaats van De Bron. We gaan zoveel mogelijk carpoolen.

Voor het meeleven met elkaar zijn predikanten, ouderlingen en vele pastorale bezoekers dagelijks actief. Maar meeleven is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren introduceren we dit voorjaar het 'Meeleefbord' en de 'Meeleeflijn'.  Het 'Meeleefbord' is een bord in de kerk waar we lief- en leedberichten op vermelden. De 'Meeleeflijn' is een telefonisch pastoraal meldpunt waar alle gemeenteleden naartoe kunnen bellen met de vraag om meeleven met een ander of zichzelf: 06 200 210 33 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ds. Reedijk is nu met verlof. Binnen niet al te lange tijd zullen we afscheid van hem nemen nadat hij ruim acht jaar aan onze gemeente verbonden is geweest. Hij stopt als predikant om gezondheidsredenen.
Namens de kerkenraad, Jet Strijker.

Op woensdag 1 april hebben we onze paasmiddag in het Geinlicht. We volgen dan de paasliturgie en aansluitend is er een broodmaaltijd. De middag begint om 15.30 uur en is om 18.30 uur afgelopen. U bent van harte welkom.
Annelies Jongejan

 

Met veel plezier bereiden wij de Taizévieringen in de Dorpskerk voor. Wij zoeken tenminstens 2 extra mensen maar liever 3 of 4 om ermee te kunnen doorgaan. Door veranderingen (zoals studies) in ons werkgroepje, is er op heel korte termijn een tekort aan menskracht zodat het voortbestaan van onze vieringen vanaf september in het gedrang komt.

JOP Advies & Ondersteuning, de jeugdwerkorganisatie van de PKN, begeleidt op woensdag 8 april een avond over geloofsopvoeding in De Bron, waarin verscheidene thema's aan de orde komen. Doe mee, denk mee, praat mee!

kampeer weekeinde 2014Mijn kerk...kampeert met elkaar met Hemelvaart.
Het kampeerweekend is van woensdag 13 mei tot en met 17 mei in Aalten, bij boer Bennie op kampeerterrein Nieuw Regelink en heeft als thema: "Samen de boer op".

De inschrijving is weer geopend. Inschrijven kan bij voorkeur door het elektronische inschrijfformulier (Inschrijving kampeerweekend) in te vullen. We hopen dat we weer met een grote groep gaan kamperen.

Onze  diaconie heeft financiële  reserves waarvan al meerdere jaren een deel is geïnvesteerd in Oikocredit. In 2014 is de investering zelfs verhoogd.Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken om het beleggingsbeleid van de kerken meer te baseren op de boodschap van het Evangelie, meer op de Bergrede dan op Wallstreet en Damrak. U kunt ook persoonlijk investeren in Oikocredit.

Binnenkort wordt onze gemeente 'groene kerk'. Er is genoeg draagvlak om de aanvraag daarvoor te doen. Dat bleek uit een inventarisatie van duurzame activiteiten onder alle taakgroepen, colleges en commissies. Zo bleken de diakenen geld te steken in oikocredit en na te denken over een duurzamere inhoud van de kerstpakketten.  De kerkrentmeesters overwegen groen beleggen en gaan met de architect overleggen over duurzame aanpassingen van het kerkgebouw.

Uurtje Bron, samen Bijbellezen, start weer op maandagavond 13 april. iedereen is dan weer welkom om binnen te lopen en om samen met anderen o.l.v. een van de predikanten de Bijbeltekst van de komende zondag te bespreken.
Fijne, verdiepende avonden. Wees welkom en doe eens mee: elke maandag van 19-20u in De Bron.

14 juni in de Dorpskerk, ds. Hester de Rivecourt,
23 augustus in de Dorpskerk, ds. Inge Hoek

Wil je je kind of jezelf laten dopen, neem dan contact op met een van de predikanten.