PGNN Groene Kerk

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de STARTZONDAG  op 13 september. Om 9 uur ontmoeten we u graag voor een ontbijt rondom de Dorpskerk. We vragen u om uw eigen brood mee te nemen zodat we dat  met elkaar kunnen delen. Voor koffie, thee, melk en limonade wordt gezorgd.

Na het ontbijt, om 10.00 uur is de startdienst. De kinderen gaan tijdens en na de dienst bouwen aan onze groene gemeente. Als symbool zal een boom ontstaan van lege melkpakken: afval dat een boom vormt. Doet u mee? Breng uw lege melkpak mee en draag zo een takje bij aan deze boom.

Simon en zo Op 23 augustus traden Simon en Zo op  in Amfitheater Galecop met hun voorstelling “De barmhartige Baviaan”. Een voor kinderen heel aansprekende versie van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan.  Het weer was mooi, warm en zonnig. Zo’n 35 kinderen met heel wat ouders en grootouders genoten van de voorstelling, het weer en de mooie locatie, zoals te zien is op de bijgevoegde foto’s.

Namens de OWG Paul Kuipers

De ouderenmiddag begint weer op woensdag 9 september starten met een gezellige kwis. Voor 9 september krijgt u het nieuwe jaarprogramma in uw brievenbus. Bent u nog nooit geweest, maar lijkt het u leuk? Belt u dan gerust voor informatie of een kalendertje. Annelies Jongejan. tel. 0306022653 of e mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen wordt ouder, ook als je jezelf nog jong vindt. Omgaan met het ouder worden is een hele kunst. Maar wel een kunst die je kunt leren. Deze cursus, voor iedereen vanaf ca. 60 jaar, leert je op een andere, gelovige manier kijken naar het ouder worden. Als voorbereiding op wat nog voor je ligt of als ondersteuning bij het oud zijn.
De cursus wordt gegeven op 28 september, 12 en 26 oktober van 10:00-11:30 in ’t Geinlicht door ds. Hester de Rivecourt en Annelies Jongejan. Opgave: vóór 20 september bij Annelies Jongejan, 6022653, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ds. Hester de Rivecourt, 6022906, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mieke Groen, De Glind Op 9 september a.s. is het 25 jaar geleden dat onze gewezen voorganger ds. Mieke Groen werd bevestigd als predikante in de Hervormde kerk van Heerewaarden. Mieke heeft ruim 10 jaar geleden, onder de naam Mieke Houwman-Groen in onze gemeente in Nieuwegein Noord als predikant waargenomen. Om dit ambtsjubileum te vieren nodigen wij u uit voor de feestelijke eredienst op zondag 13 september a.s. om 10.00 uur in de Dorpskerk, Postweg 78 te De Glind.

Van vrijdag 11 t/m zaterdag 19 september organiseert de activiteitencommissie, op het kerkterrein van de Dorpskerk, weer een pompoenen- en kalebassenmarkt dagelijks van 9.30u. tot 16.00u; behalve op zondag en uitverkocht voorbehouden.
Een gemeentelid heeft aangeboden jam te maken voor de verkoop  op die markt. Daarom hebben we lege jampotjes nodig met deksels. Helpt u ons? U kunt ze inleveren bij Piet de Koning, tel 6035485 of bij Fred Koops, tel 6041042.

Op de gemeenteavond van 11 mei heeft de kerkenraad beloofd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de Dorpskerk en de verkoop van De Bron. Wat De Bron betreft: op maandag 13 juli  is het voorlopig koopcontract getekend.  De koper is de Utrechtse gemeente van de Nieuw-Apostolische kerk Nederland. Hun huidige kerkgebouw aan de Werner Helmichstraat in Utrecht (Zuilen) is te klein en er zijn daar geen uitbreidingsmogelijkheden.

De Bron blijft dus een kerkgebouw.

De oplevering is op 1 januari 2016. Het traject voor de vergunningen voor de verbouw van de Dorpskerk ligt op schema. Zoals we nu inschatten, zal het niet klaar zijn op 1 januari. De kerkenraad is daarom op zoek naar tijdelijke ruimte.

De eerste Taizéviering in het nieuwe seizoen is op zaterdag 19 september in de Dorpskerk.

De viering begint om 19.30 uur. Het thema is "Omzien naar Elkaar

De BronAls gemeente hebben we 37 jaar gebruik mogen maken van De Bron. In die periode is er veel gebeurd in en rond onze wijkgemeente(n) en in en rond dit kerkgebouw.

De taakgroep publiciteit zoekt verhalen over en foto's van De Bron en van bijzonder gebeurtenissen in en rondom De Bron. Deze worden verzameld in een herinneringsboek.

Als u een verhaal weet, schrijf dit dan op en stuur het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook uw foto's kunt u hier naar toe sturen.

 

11 oktober in de Dorpskerk, ds. Hester de Rivecourt,
17 januari in de Bron, ds. Inge Hoek


Wil je je kind of jezelf laten dopen, neem dan contact op met een van de predikanten.

Op 23 augustus om 14:00 speelt het Kindertheater Simon en Zo de voorstelling “De Barmhartige Baviaan”; een eigentijdse versie van deze bijzondere gelijkenis. Samen met de kinderen wordt gezocht naar de betekenis van het verhaal. De kinderen worden door zang, dans en spel betrokken bij de voorstelling. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom in het amfitheater in Galecop (ingang bij de kruising van de Willem Elsschothove en de Lucas van Leydenhage). Het theater gaat om 13.45 u. open.

In de zomer is er geen Uurtje Bron.

In september gaat het Uurtje Bron weer van start.

Voor het meeleven met elkaar zijn predikanten, ouderlingen en vele pastorale bezoekers dagelijks actief. Maar meeleven is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren introduceren we dit voorjaar het 'Meeleefbord' en de 'Meeleeflijn'.  Het 'Meeleefbord' is een bord in de kerk waar we lief- en leedberichten op vermelden. De 'Meeleeflijn' is een telefonisch pastoraal meldpunt waar alle gemeenteleden naartoe kunnen bellen met de vraag om meeleven met een ander of zichzelf: 06 200 210 33 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze  diaconie heeft financiële  reserves waarvan al meerdere jaren een deel is geïnvesteerd in Oikocredit. In 2014 is de investering zelfs verhoogd.Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken om het beleggingsbeleid van de kerken meer te baseren op de boodschap van het Evangelie, meer op de Bergrede dan op Wallstreet en Damrak. U kunt ook persoonlijk investeren in Oikocredit.