De eerstvolgende viering is op zaterdagavond 21 maart 19.30 uur in de Dorpskerk. Met veel genoegen kijken wij terug op de Taizéviering van 17 januari waarbij we niet alleen een erg fijne sfeer hadden, maar ook een zeer verheugend aantal gasten: ruim 30!

JOP Advies & Ondersteuning, de jeugdwerkorganisatie van de PKN, begeleidt op woensdag 8 april een avond over geloofsopvoeding in De Bron, waarin verscheidene thema's aan de orde komen. Doe mee, denk mee, praat mee!

Op woensdag 18 februari is de veertigdagentijd begonnen, de tijd van inkeer en bezinning tot Pasen. Kerk in Actie heeft voor deze periode een app met inspirerende teksten, gebeden, foto’s en praktische tips. De 40dagentijd-app is een middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Download de app op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Ervaar met elkaar een nacht vol muziek, spel, creativiteit en ontmoeting. We gaan waken met minimaal 10 deelnemers vanaf 15 jaar,  sluit je daarom ook aan bij de Paaswake op 5 april 2015, en geef je op voor 15 maart!

Start 4 april 24.00u  de Bron en einde op 5 april 7.00u in de Rank.

Het toegezegde bedrag voor de Actie Kerkbalans van 2015 bedroeg half februari   € 225.455,- . Dat is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.
De opbrengst van de actie van vorig jaar bedraagt € 231.919,- . Een prachtig resultaat !! Iedereen die hieraan heeft meegegewerkt: Hartelijk dank! 

Rock Solid: Snel, interessant en actief. Met steeds een ander thema word je elke keer verrast met fantastische spelen en leuke gesprekken. Mis dit niet en kom met je vrienden en vriendinnen naar De Bron, Buizerdlaan 1.
Wanneer? 13 maart van 19.27-20.57u in De Bron voor groep acht t/m 14 jaar.

Uurtje Bron, samen Bijbellezen, start weer op maandagavond 13 april. iedereen is dan weer welkom om binnen te lopen en om samen met anderen o.l.v. een van de predikanten de Bijbeltekst van de komende zondag te bespreken.
Fijne, verdiepende avonden. Wees welkom en doe eens mee: elke maandag van 19-20u in De Bron.

Binnenkort wordt onze gemeente 'groene kerk'. Er is genoeg draagvlak om de aanvraag daarvoor te doen. Dat bleek uit een inventarisatie van duurzame activiteiten onder alle taakgroepen, colleges en commissies. Zo bleken de diakenen geld te steken in oikocredit en na te denken over een duurzamere inhoud van de kerstpakketten.  De kerkrentmeesters overwegen groen beleggen en gaan met de architect overleggen over duurzame aanpassingen van het kerkgebouw.

Onze  diaconie heeft financiële  reserves waarvan al meerdere jaren een deel is geïnvesteerd in Oikocredit. In 2014 is de investering zelfs verhoogd.Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken om het beleggingsbeleid van de kerken meer te baseren op de boodschap van het Evangelie, meer op de Bergrede dan op Wallstreet en Damrak. U kunt ook persoonlijk investeren in Oikocredit.

Mijn kerk...kampeert met elkaar met Hemelvaart.
Het kampeerweekend is van woensdag 13 mei tot en met 17 mei in Aalten, bij boer Bennie.

De voorbereidingen voor het kampeerweekend zijn weer gestart. Om het kampeerweekend weer goed te laten slagen zijn wij op zoek naar medekampeerders die de kampeercommissie komen versterken.

22 maart 2015 in de Bron, ds. Inge Hoek.
14 juni in de Dorpskerk, ds. Hester de Rivecourt,
23 augustus in de Dorpskerk, ds. Inge Hoek

Wil je je kind of jezelf laten dopen, neem dan contact op met een van de predikanten.