Op woensdag 28 september is er in de Nicolaaskerk (ingang Mgr. Van Heukelumstraat) een vesperviering, toegespitst op mensen met een beperking. Het thema is “kleding in de Bijbel”. Aanvang 19.15u.

Op woensdag 28 september houdt Mevr. Marieke Meiring een presentatie over haar werk als luchthavenpastor op Schiphol. Gasten zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 20.00 in de Bron.

Van 17 – 25 september is het Vredesweek. Kerk in Actie luidt nu de noodklok voor de kerk in het Midden-Oosten en roept alle gemeenten op om in september in die week in actie te komen. Op 22 september organiseren wij samen met de Taborparochie Nicolaaskerk en de Rank een gespreksavond in de Emmauskerk. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.Aanvang: 20.15 uur.

Drie inspirerende avonden met maaltijd en wandeling over: wat doet gast-zijn met mijn geloof? Maandenlang zijn we niet thuis in ons eigen kerkgebouw. Jammer maar het verbindt ons ook met de mensen uit de bijbel die ver van huis leefden. Dat niet-thuis zijn betekende veel voor hun geloof. Ook onze tijd in de Emmaüskerk is een oefening voor ons geloof.
Op 27 september 2016, 4 en 12 oktober 2016, 18.00–21.00 in  De Emmaüskerk, Merelplein 2, Nieuwegein

Op 19 september start het Uurtje Bron weer, het wekelijks bijbeluurtje. Onder leiding van een predikant lezen we de Bijbeltekst van de komende zondag en praten we er met elkaar over. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet op te geven of elke keer te komen.
Elke maandagavond: 19 september tot en met 14 november 2016 van 19.00-20.00 uur. Plaats: De Emmaüskerk, Merelplein 2, Nieuwegein

De komende periode zal praktisch gezien onder meer in het teken staan van de verbouwing van de Dorpskerk en de verhuizing naar de Emmauskerk voor de periode dat de Dorpskerk wordt verbouwd. Speciaal om u als gemeente op de hoogte te houden Van de bouwplannen, is er door het College van Kerkrentmeesters en de Facilitaire Commissie Gebouwen een aparte website transitie.pgnn.nl ingericht vol met informatie over deze praktische zaken. Deze website zal regelmatig worden bijgewerkt en aangevuld met nieuwe informatie.

De taakgroep Vorming & Toerusting presenteert hierbij een gevarieerd programma voor de tweede helft van 2016. Ook een vooruitblik voor 2017, met o.a. de boeiende Lutherreis.

Klik hier voor het programma

Tot eind november zijn er werkzaamheden aan het riool in de wijk rondom de Emmauskerk. Het kerkgebouw zal, zeker op zondag, altijd bereikbaar zijn. De wijk is gedurende de gehele periode bereikbaar via de Specht. Het kan zijn dat u via een omweg naar de kerk moet rijden. Er is altijd een (beperkt) aantal parkeerplekken beschikbaar, met name voor gehandicaptenvervoer.

Met de overgang naar de Emmaus kerk laten we de oude techniek uit 2002 achter ons. U kunt de uitzending van de kerkdienst van onze gemeente voortaan vinden via www.kerkomroep.nl. Daar zoeken op  Nieuwegein en vervolgens de Dorpskerk kiezen. U kunt dus ook op vakantie, weekend weg en dergelijke meeluisteren naar uw eigen kerk of een dienst terugluisteren. 

Tijdens de verbouwing van de Dorpskerk zijn we te gast in de Emmauskerk, Merelplein 2,
3435 CC in Nieuwegein.

De eerste dienst in de Emmauskerk was op zondag 3 juli .We verwachten dat de laatste dienst in de Emmaus op zondag 29 januari 2017 is. De diensten beginnen om 9.30 uur.

Onze  diaconie heeft financiële  reserves waarvan al meerdere jaren een deel is geïnvesteerd in Oikocredit. In 2014 is de investering zelfs verhoogd.Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken om het beleggingsbeleid van de kerken meer te baseren op de boodschap van het Evangelie, meer op de Bergrede dan op Wallstreet en Damrak. U kunt ook persoonlijk investeren in Oikocredit.